I samarbete med Volvo Cars sedan 1959

Tilläggs­försäkringar

En krock med en älg, skadegörelse på bilen, utspillt kaffe över instrumentpanelen, eller en olycka när du bilar utomlands. Det finns många tillfällen då en tilläggsförsäkring är nödvändig och välkommen.​

Våra tilläggsförsäkringar ger ett extra skydd till dig och din Volvo. Välj den tilläggsförsäkring som täcker dina behov så att du har en komplett bilförsäkring.

  • Assistansförsäkring - om du vill ha hjälp när du fått punktering, elfel, tappat bort nyckel eller fått bensinstopp. Läs mer om assistansförsäkring.
  • Djurkollision - ger dig 0 kr i vagnskadesjälvrisk om du kolliderar med ett djur. Läs mer om djurkollision.
  • Trygghetspaket - innehåller flera tilläggsförsäkringar; hyrbilsförsäkring, 0 kr i vagnskadesjälvrisk vid djurkollision, nyckelförsäkring, ersättning för skador inne i bilen och sänkt vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse. Läs mer om Trygghetspaket.
  • Trygghetspaket Plus - innehåller alla tillägg som i Trygghetspaket men du får även sänkt självrisk med 3 000 kr på skador som ersätts av personvagnsgarantin. Läs mer om Trygghetspaket Plus.
  • Volvia Care - försäkringen ger dig snabb hjälp med rehabilitering, operation eller annan specialistvård efter den akuta vården. Gäller för både förare och passagerare. Läs mer om Volvia Care.

Teckna tilläggs­försäkring

Du väljer tilläggsförsäkringar i samband med att du tecknar försäkring. Har du redan en bilförsäkring hos oss kan du enkelt lägga till en eller flera tilläggsförsäkringar på Mina sidor.

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt . Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.