I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Stenskott och annan glasskada

Du får ersättning för att laga stenskott, sprickor och andra skador på bilrutan om bilen är halv- eller helförsäkrad.

Vid glasskada

Skicka in foton på glasskadan via appen eller kontakta närmaste Volvoverkstad för att få hjälp med att åtgärda stenskott och andra skador på vindrutan. En stor fördel med att använda appen är att du slipper åka till verkstaden för en första skadebedömning.

Självrisken är 100 kronor när du lagar rutan på din Volvo hos en auktoriserad Volvoverkstad. Vid byte av glasruta är självrisken 1 600 kronor eller 3 000 kronor beroende på vad du har valt.

Inträffar det en skada på glastaket får du ersättning via vagnskadeförsäkringen eller personvagnsgarantin.

Du kan alltid ringa oss på 031-345 69 00 om du har frågor om glasskador.

När kan vindrutan lagas?

Om du fått ett stenskott i den gröna zonen kan rutan lagas. Sitter skadan i de röda fälten måste rutan bytas. Har du fått stenskott i det gula fältet gör verkstaden en bedömning från fall till fall vilket som är den säkraste lösningen.

Vindruta Volvo V90 med utmärkta zoner där det går att laga stenskott

Vindrutan – en viktigt del av bilen

Vindrutan säkerställer inte bara sikten framåt – den är också helt avgörande för karossens hållfasthet. Om du behöver laga eller byta vindruta är det därför viktigt att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad. Där är du garanterad rätt metoder, rätt delar och att din Volvo blir lika säker som när den rullade ut från fabriken.  

I nyare Volvobilar sitter dessutom viktiga säkerhetsfunktioner i vindrutan, till exempel trötthetsvarnare, aktiv körfältshjälp och autobroms (City Safety). Med andra ord har du inte vilken vindruta som helst. För att bilens säkerhetssystem ska fungera rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Volvoverkstad byta vindrutan. Där används bara Volvo originaldelar och kalibrering av säkerhetssystemen ingår.  

Volvo torkarblad

Byt torkarblad i tid

Ett bra riktmärke är att se över torkarbladen när du byter däck, det vill säga två gånger per år.