I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Stenskott och annan glasskada

Du får ersättning för att laga stenskott, sprickor och andra skador på bilrutan om bilen är halv- eller helförsäkrad.

Så här gör du vid glasskada

  • Kontakta närmaste Volvoverkstad för att få hjälp med att åtgärda stenskott och andra skador på vindrutan. Skador på vindrutan behöver inte anmälas till oss utan all hantering sköts via Volvoverkstaden.
  • Du kan även skicka in foton på glasskadan via appen om du vill slippa åka till verkstaden för en första skadebedömning.
  • Har du frågor om glasskador kan du alltid ringa oss på 031-345 69 00.

Självrisk

Självrisken är 100 kronor när du lagar rutan på din Volvo hos en auktoriserad Volvoverkstad. Vid byte av glasruta är självrisken 1 800 kronor eller 3 000 kronor beroende på vad du har valt.

Inträffar det en skada på glastaket får du ersättning via vagnskadeförsäkringen eller personvagnsgarantin.

Vindruta Volvo V90 med utmärkta zoner där det går att laga stenskott.

När kan vindrutan lagas?

Om du fått ett stenskott i den gröna zonen kan rutan lagas. Sitter skadan i de röda fälten måste rutan bytas. Har du fått stenskott i det gula fältet gör verkstaden en bedömning från fall till fall vilket som är den säkraste lösningen.

Tillsammans med Volvo har vi genomfört olika tester för att kunna reparera en ännu större del av vindrutan. Detta har resulterat i att det nu är möjligt att reparera i nästan hela vindrutan – vilket är positivt ur både ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv. En reparation av en vindruta minskar utsläppsmängden av CO₂ med 44 kg jämfört med att byta vindrutan.

Vindrutan – en viktigt del av bilen

Vindrutan säkerställer inte bara sikten framåt – den är också helt avgörande för karossens hållfasthet. Om du behöver laga eller byta vindruta är det därför viktigt att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad. Där är du garanterad rätt metoder, rätt delar och att din Volvo blir lika säker som när den rullade ut från fabriken.  

I nyare Volvobilar sitter dessutom viktiga säkerhetsfunktioner i vindrutan, till exempel trötthetsvarnare, aktiv körfältshjälp och autobroms (City Safety). Med andra ord har du inte vilken vindruta som helst. För att bilens säkerhetssystem ska fungera rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Volvoverkstad byta vindrutan. Där används bara Volvo originaldelar och kalibrering av säkerhetssystemen ingår.  

Volvo torkarblad.

Byt torkarblad i tid

Ett bra riktmärke är att se över torkarbladen när du byter däck, det vill säga två gånger per år.