I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Barn i bil

I Sverige ska alla som åker i personbil enligt lag använda bilbälte. Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde. Här har vi samlat guider, rekommendationer och filmer för dig som förare och förälder. Tillsammans ser vi till att alla barn sitter säkert i bilen.

Barnsäkerhet i bil

Barn sitter i bilbarnstol

Bilbarnstolar

Oavsett bil, tycke och smak finns en gemensam sak för bilbarnstolar. En oskadad bilbarnstol som sitter monterad på rätt sätt i bilen ger ditt barn en säkrare åktur.

Flicka i bakåtvänd bilbarnstol petar sin pappa på näsan

Montera bilbarnstol

Det är viktigt att barn sitter i bilbarnstol, men det är minst lika viktigt att bilbarnstolen är monterad på rätt sätt. Här kan du se film och läsa om hur du monterar stolen.

Skrattande pojke sitter i bakåtvänd bilbarnstol

Bakåtvänt åkande

All forskning visar att upp till minst 4–5 års ålder är det absolut säkrast för barn att sitta i en bakåtvänd bilbarnstol. Läs mer om hur barn sitter säkert i bilen.

Leende pojke sitter i framåtvänd bilbarnstol

Framåtvänt åkande

När barnet vuxit ur sin bakåtvända bilbarnstol är det dags att sitta framåtvänd på en bältesstol eller bälteskudde. Barnet ska vara minst 4 år gammalt men helst äldre.

Barn i bil, flicka sitter i framåtvänd bilbarnstol

Sätt bältet rätt

Se alltid till att bältet hamnar rätt. Det ska vara sträckt och så nära kroppen som möjligt. Ju närmare kroppen bältet sitter, desto bättre skydd får barnet.

Barnfamil står framför bilen på uppfarten till sitt hus

Bila med barn

För att resan ska bli så bra och säker som möjligt finns det en del saker du bör tänka på och kontrollera för att ditt barn ska färdas säkrare i bilen.

Barnets kropp skiljer sig från en vuxens 

Ett barns kropp skiljer sig markant från en vuxens när det gäller storlek, proportioner och skadetolerans. Framförallt handlar det om huvudets storlek, tyngd och tyngdpunkt i förhållande till kroppen. Huvudet på ett fem månader gammalt barn utgör 25% av dess totala kroppsvikt, jämfört med 6% för en vuxen.  

Egentligen borde alla sitta bakåtvänt då det även för oss vuxna är det säkraste sättet att färdas i en bil. Men för oss vuxna finns det krockkuddar, bältesförsträckare och andra säkerhetsfunktioner som skyddar oss i en framåtvänd kollision. För framåtvända barn blir påfrestningarna på den lilla kroppen kritiska.  

Rapport om barn­säkerhet i bil  

Varje år intervjuar vi över 1 000 män och kvinnor som har barn i åldrarna 0–10 år för att se hur kunskap och beteenden kopplat till barnsäkerhet i bil förändras. I 2022 års undersökning visade det sig att de små barnen åker säkrare nu för tiden, men för äldre barn är trenden oroande. 

Illustration med sammanfattande resultat från rapporten Barnsäkerhet i bil 2021

Stor användning av barn­skydd

Vi är generellt väldigt duktiga i Sverige på att låta barnen åka säkert i bilen, hela 97 % av barnen upp till 8 år sitter med någon form av barnskydd.  Det är också mycket glädjande att se att många föräldrar låter sina barn sitta bakåtvända tills de är ca 4 år, 79 % i årets undersökning.  

Men vi ser också att andelen barn som sitter framåtvända innan de fyllt fyra ligger relativt stabilt på 20 % under de senaste åren. Dessutom åker hela 77 % av fyraåringarna framåtvänt. Det innebär att det fortfarande är ett stort antal barn som riskerar allvarliga skador i onödan. Åldersmässigt är det i tidigaste laget då många barn är kroppsligt för små för att sitta säkert i en framåtvänd stol. 

Det är också alarmerande att endast 50 % av barnen 8 - 11 år använder barnskydd. Inte heller barn i den här åldern är kroppsligt tillräckligt utvecklade för att sitta med enbart säkerhetsbälte. 

Vi slarvar med bältet

Vi ser i undersökningen att många föräldrar slarvar med att dubbelkolla hur bältet sitter, när barnet har spänt fast sig självt. Detta gäller från det att barnet börjar åka framåtvänt. Att bältet hamnar korrekt över höfter och axel är viktigt för att det ska skydda optimalt. De allra flesta tror också – helt felaktigt – att det är farligt om bältet ligger nära barnets hals. Detta är en vanlig myt som också lever med barnet upp i vuxen ålder.  

Oro för barn i trafiken 

Det finns en oro hos föräldrarna när barnen rör sig själva i trafiken, framförallt i storstäderna vilket inte är uppseendeväckande. I första hand gäller oron att barnet ska vara ouppmärksamt eller att barnet ska skadas av ouppmärksamma förare eller cyklister. Dock anger hela 97 % att de är trygga med hur de själva kör bil. 

Rapporten i sin helhet