Hämtar information

Assistans­försäkring

Maskinhaveri. Elfel. Punktering. Bensinstopp eller slut på annat drivmedel. Med Assistansförsäkringen får du hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.

Så här fungerar den

Det oväntade som kan hända med bilen kan vara allt från punktering till att du tappat bort bilnyckeln, brutit av den eller låst in den i bilen. Oavsett vilket ser vi till att du får hjälp.

Du kan teckna assistansförsäkring om din bil är mellan 6-15 år. Om du servar bilen hos en Volvo-auktoriserad verkstad behöver du inte köpa assistansförsäkringen separat. Då ingår den som en del av servicen och kallas Volvo Assistans.

Servat bilen hos Volvo?

Om du köpt assistansförsäkringen separat och därefter servar din bil hos en Volvoverkstad får vi meddelande om det. Då får du pengarna tillbaka för den period som återstår av den separata assistansförsäkringen.

Om du behöver hjälp

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi följande uppgifter:

  • Bilens registreringsnummer och färg så din bil lätt kan identifieras
  • Var bilen finns så den kan lokaliseras
  • Beskrivning av problemet så vi kan ge rätt hjälp
  • Ägarens namn och adress
  • Telefonnummer till dig så att vi kan nå dig
  • Volvia Assistans 020-555 566  om du är i Sverige.
  • Du måste anmäla driftstoppet till oss inom ett dygn. 

Volvo Assistans

Volvo Assistans ingår som en del av servicen om du servar din bil på en verkstad som är auktoriserad av Volvo och du betalar inget extra för den. Volvo Assistans gäller i 12 månader och förnyas automatiskt när du servar bilen. Den förnyas vid varje service fram tills att din Volvo blir 10 år. Därefter går det inte att förnya Volvo Assistans. Läs mer om Volvo Assistans på volvocars.com.