I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Självrisker Volvia

En vanlig fråga är vilken självrisk som gäller i olika situationer. Självriskerna är även en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring.

På den här sidan kan du läsa en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret.

Aktuella självrisker

Grundförsäkring

Självrisker grundförsäkring
Trafik 0 kr
1 000 kr om föraren är under 24 år eller om bilen är 8 år eller äldre 
Brand 0 kr
1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre
Stöld 0 kr om bilen har ett aktivt och godkänt larm
1 800 kr om bilen saknar larm
Glas 100 kr vid lagning hos Volvoverkstad
200 kr vid lagning hos annan verkstad
1 600 kr eller 3 000 kr vid byte av ruta
Räddning  1 200 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin Lägst 2 000 kr (se villkor för information)
Vagnskada 3 000 eller 6 000 kr*

*Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.

Tilläggsförsäkringar

Självrisker Trygghetspaket 
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometer­kostnaden
Nyckelförsäkring  1 800 kr
Vagnskade­självrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr
Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

 

Självrisker Trygghetspaket Plus*
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometer­kostnaden
Nyckelförsäkring  1 800 kr
Vagnskade­självrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr
Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

*Med Trygghetspaket Plus får du sänkt självrisk med 3 000 kr på skador som ersätts av personvagnsgarantin.

Självrisk Djurkollision
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr

 

Försäkra din Volvo

Ditt pris framställs automatiskt . Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.