Hämtar information

Vad är det för självrisk?

En vanlig fråga är vilken självrisk som gäller i olika situationer. Självriskerna är även en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring. Här hittar du våra självrisker, villkor och vanliga frågor om bilförsäkringen.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret

Trafik 0 kr * eller 1 000 kronor
Brand 0 kr, men 1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre
Stöld 0 kr om du har ett aktivt och godkänt larm. Saknar du larm är självrisken 1 800 kr. Läs i villkoren för detaljerad information.
Glas 100 kr vid lagning av ruta på din Volvo hos Volvoverkstad,
200 kr vid lagning av ruta hos annan verkstad
1 600 kr vid byte av ruta.
Räddning 1 200 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Vagnskada 3 000 eller 6 000 kr **

Trygghetspaket

Hyrbil 25 % av dygns- och kilometerkostnaden
​Nyckelförsäkring 1 800 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr
​Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

Djurkollision

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr


* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år

** Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.

Ett samarbete mellan Volvo och If Skadeförsäkring