I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Skada som inträffat utomlands

Skador som inträffar utomlands hanteras av en särskild grupp hos oss. Vi tar hand om all kontakt med utländska försäkringsbolag.

Kontakta oss om du behöver hjälp

Ring +46-31-345 69 30
Kväll och helg +46 31 345 69 60.
Mejla: Utlandsskador

Skriv ut skadeanmälan:
Skadeanmälan svenska (621 KB, PDF)
Skadeanmälan engelska (660 KB, PDF)

Har du Trygghetspaketet kan du samtidigt få hjälp med en hyrbil om din bil inte kan repareras inom tre dagar.

Om din bil skadas utomlands

Några goda råd om du kolliderar med ett annat fordon utomlands:

 • Fyll i framsidan på skadeanmälan tillsammans med motparten om ni har möjlighet.
 • Fyll i anmälans baksida själv.
 • Anteckna alltid motpartens registreringsnummer. Ta gärna motpartens namn, adress, uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer.
 • Ta uppgifter om eventuella vittnen.
 • Underteckna anmälans framsida tillsammans med motparten.
  OBS!
  Underteckna inte dokument eller handlingar som du inte förstår.
  Skriv inte på framsidan på skadeanmälan om ni inte är överens om händelseförloppet.
 • Gör en skiss av olycksplatsen.
 • Om polis anlänt till platsen, be om en kopia av polisrapporten.
 • Ta – om möjligt – foton av platsen och skadorna på bilarna.

Vid inbrott i bilen utomlands

 1. Anmäl inbrottet till polisen i det land där du befinner dig.
 2. När du är hemma i Sverige igen:
  Skicka polisanmälan och skadeanmälan till Volvia.

Vid stöld av bilen utomlands

 1. Anmäl stölden till polisen i det land där du befinner dig.
 2. Gör också en polisanmälan till svensk polis.
 3. När du är hemma i Sverige igen:
  Skicka polisanmälan och skadeanmälan till Volvia.