I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Räddning och bärgning

Om du under färd med bilen råkar ut för en skada eller ett driftstopp. Då betalar halv- och helförsäkringen extra kostnader för transport av personerna i bilen, bagage och bärgning av bilen. 

Försäkring för bärgning/räddning ingår i halvförsäkring och helförsäkring. Den gäller även om du eller någon i bilen skadas under färden och resan då inte kan fortsätta. Försäkringen gäller även för tillkopplat släp. All vidare transport ska ge ske på billigaste sätt.

Vad ska du göra för att få hjälp?

Spara kvitton på utlägg som du gör. Merkostnaderna måste vara skäliga.

Har du råkat ut för något?

Vi gör det enkelt för dig när du har råkat ut för en skada. I de flesta fall behöver du bara kontakta oss en gång. Vi sköter resten.

Anmäl skada

Man med telefon står lutad mot en Volvo XC90.

Assistansförsäkring – utökat skydd

Snabb hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen. Assistansförsäkring är ett kompletterande skydd utöver räddning som ingår i halv- och helförsäkringen. Har du Assistansförsäkring så betalar du ingen självrisk om du behöver nyttja försäkringen. Utöver det får du tillgång till hyrbil i tre dagar när din bil repareras.