I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Volvos nybilsgaranti

När du köper en ny Volvo ingår alltid nybilsgaranti i två år. Garantin gäller bilen och den utrustning som följer med i köpet.

Par köper ny Volvo XC40 Recharge av Volvohandlare

Nybilsgarantin gäller för bilen och den utrustning som ingår i köpeavtalet. Den gäller inte för utrustning som har särskild garanti. Garantin gäller fel som finns redan vid leverans, eller som uppstår under garantitiden.

Nybilsgaranti ingår vid köp av en ny Volvo och gäller i två år från köptillfället. Garantin lämnas av det företag som sålt bilen och gäller därefter oavsett vem som är ägare de följande två åren.

Om du som köpt bilen vill reklamera fel på bilen måste det göras inom 14 dagar från det felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Säljarens ansvar är att utan kostnad rätta till felet inom rimlig tid efter reklamationen.

Har du frågor kring din nybilsgaranti, kontakta Volvo Cars.