I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Brand

Brandskada täcks av halvförsäkringen. Den gäller för skador som uppstår vid brand, blixtnedslag, explosion eller om det blir kortslutning i elektriska kablar.

Om du råkat ut för en brand­skada:

  • Du kan välja att anmäla här på webben när som helst på dygnet.
  • Du kan även ringa oss på telefon 031-345 69 00. På vardagar har vi öppet mellan 08.00-18.00 och mellan 09.00-16.00 på helger.

Har du råkat ut för något?

Vi gör det enkelt för dig när du har råkat ut för en skada. I de flesta fall behöver du bara kontakta oss en gång. Vi sköter resten.

Anmäl skada