I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Volvia Care

Vi försäkrar mer än bara bilen. Med vår tilläggsförsäkring Volvia Care får förare och passagerare vård efter olyckshändelse med bilen. Både specialistvård och rehabilitering ingår.

  • Volvia Care ger dig tillgång till kvalificerad, individanpassad specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i Volvia Cares nätverk. Allmän vård garanterar idag att du får komma till en specialist inom 90 dagar. Volvia Care ger kortare kötid, och fortare adekvat vård.
  • Försäkringen gäller alla i bilen upp till modellens maxantal. Ansvarstiden är fem år från olyckstillfället.
  • Volvia Cares individanpassade vård garanterar att du får exakt den hjälp som krävs för snabb rehabilitering, vare sig det handlar om operation, sjukgymnastik eller hjälpmedel.

Villkor Volvia Care (655 KB, PDF)