Hämtar information

Volvia Care

Vi försäkrar mer än bara bilen. Med vår tilläggsförsäkring Volvia Care får förare och passagerare vård efter olyckshändelse med bilen. Både specialistvård och rehabilitering ingår.

  • Volvia Care ger dig tillgång till kvalificerad, individanpassad specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i Volvia Cares nätverk. Allmän vård garanterar idag att du får komma till en specialist inom 90 dagar. Volvia Care ger kortare kötid, och fortare adekvat vård.
  • Försäkringen gäller alla i bilen upp till modellens maxantal. Ansvarstiden är fem år från olyckstillfället.
  • Volvia Cares individanpassade vård garanterar att du får exakt den hjälp som krävs för snabb rehabilitering, vare sig det handlar om operation, sjukgymnastik eller hjälpmedel.

Läs villkoren för Volvia Care.