I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Viltolycka

I genomsnitt sker det en viltolycka var 8.e minut. Om du krockat med ett djur och fått skador på bilen anmäler du det till oss. Beroende på vilket djur du krockat med måste du även anmäla olyckan polisen.

Älgtjur går över trafikerad bilväg.

Gör så här om olyckan är framme 

 • Ring 112 och gör en polisanmälan om du kört på ett anmälningspliktigt djur eller en ren. Du är skyldig att anmäla händelsen även om djuret inte är synbart skadat.
 • Gå inte fram till djuret. Är det skadat kan det bli stressat och gå till attack. 
 • Varna andra genom att sätta ut en varningstriangel.  
 • Märk ut platsen för sammanstötningen så att eftersöksjägare lättare kan hitta den. På Nationella Viltolycksrådets hemsida kan du beställa markeringsremsa. Det går även bra att märka ut med en färgad plastpåse. 
 • Gör en skadeanmälan till oss om bilen är skadad. 

Tänk på att du enligt jaktförordningen är skyldig att polisanmäla och märka ut platsen där olyckan skett.

Du måste polisanmäla om du krockat med dessa djur
Björn Mufflonfår Varg
Hjort Ren Vildsvin
Järv Rådjur Älg
Lo Utter Örn

Se upp för vilt – 6 tips för att undvika viltolyckor

45 391 olyckor med rådjur och 4 875 olyckor med älg under 2022* talar sitt tydliga språk. Risken att krocka med djur är ganska stor, oavsett var i landet du bor.

Värna om din, dina medpassagerares och djurens säkerhet genom att följa våra praktiska tips:

 • Respektera varningsskyltarna och var extra vaksam där det är skyltat för älg. Kollision med stora djur, såsom älg och kronhjort, resulterar ofta i omfattande skador.
 • Anpassa alltid hastigheten efter väglaget.
 • Var uppmärksam i gryning och skymning då vilda djur är som mest aktiva.
 • Vidga ditt synfält och håll koll på terrängen runt omkring vägen. Det du först tror är ett par reflexer i mörkret kan vara djurögon som reflekteras i billjuset.
 • Ser du en älg på avstånd, blända ner till halvljus och undvik att tuta. En skrämd älg kan bete sig oberäkneligt.
 • Sakta in om du passerar en plats där en viltolycka har inträffat. Eftersöksjägare, hundar och det skadade viltet kan finnas i närheten.

Statistik från viltolycka.se.

Vilken försäkring täcker vilt­olyckor?

Skulle du råka ut för en viltolycka får du ersättning för skador på din bil om du har helförsäkring eller en gällande personvagnsgaranti. På Mina sidor ser du vilken bilförsäkring du har valt.

Logga in på Mina sidor

Volvohandlare håller fram bilnycklar till kund.

Ingen självrisk vid viltolycka

Med våra Trygghetspaket slipper du självrisken om du kör på ett djur.