I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Viltolycka

I genomsnitt sker det en viltolycka var 8.e minut. Om du krockat med ett djur och fått skador på bilen anmäler du det till oss. Beroende på vilket djur du krockat med måste du även anmäla olyckan polisen.

Älgtjur går över trafikerad bilväg

Gör så här om olyckan är framme 

  • Ring 112 och gör en polisanmälan. Om du kört på en björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn måste du rapportera händelsen till polisen – även om djuret inte är synbart skadat.
  • Gå inte fram till djuret. Är det skadat kan det bli stressat och gå till attack. 
  • Varna andra genom att sätta ut en varningstriangel.  
  • Märk ut platsen för sammanstötningen så att eftersöksjägare lättare kan hitta den. På Nationella Viltolycksrådets hemsida kan du beställa markeringsremsa. Det går även bra att märka ut med en färgad plastpåse. 
  • Gör en skadeanmälan till oss om bilen är skadad. 

Tänk på att du enligt jaktförordningen är skyldig att polisanmäla och märka ut platsen där olyckan skett. 

Du måste polisanmäla om du krockat med dessa djur
Björn Mufflonfår Vildsvin
Hjort Rådjur Älg
Järv Utter Örn
Lo Varg  

4 tips för att undvika vilt­olyckor 

  1. Respektera varningsskyltarna och var extra vaksam där det är skyltat för älg.  
  2. Anpassa hastigheten efter väglaget. Tänk på att vilda djur rör sig extra mycket i gryning och skymning och att sikten försämras vid dålig väderlek.  
  3. Var inte bara uppmärksam på vägen, utan även på terrängen runt omkring. Ser du reflexer i mörkret kan det var älgens ögon som reflekteras i billjuset.  
  4. Ser du en älg på avstånd, blända ner till halvljus och undvik att tuta. En skrämd älg kan bete sig oberäkneligt och innebära fara.  
Volvohandlare håller fram bilnycklar till kund

Ingen självrisk vid viltolycka

Med våra Trygghetspaket slipper du självrisken om du kör på ett djur.