I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Maskinskada

Maskinskadeförsäkringen gäller maskinskador, men också för många elektroniska komponenter och säkerhetssystem, som antisladd- och airbagsystem.​

Om du råkar ut för motor­haveri, elfel eller annan maskin­skada

Maskinskadeförsäkringen ingår i halvförsäkringen och gäller för din bil om den är yngre än 8 år. Maskinskadeförsäkringen slutar gälla om bilen innan dess körts mer än 17 000 mil.

Villkor för maskinskadeförsäkring.

Volvohandlare räcker över bilnyckel till kund

Förlängd Maskinskade­försäkring

Om du har en halv- eller helförsäkring hos oss kan du köpa Förlängd Maskinskadeförsäkring när din ordinarie maskinskadeförsäkring upphör. Försäkringen gäller tills din Volvo är 10 år eller har gått 20 000 mil.