I samarbete med Volvo Cars sedan 1959

Maskinskada

Maskinskadeförsäkringen gäller maskinskador, men också för många elektroniska komponenter och säkerhetssystem, som antisladd- och airbagsystem.​

Om du råkar ut för motor­haveri, elfel eller annan maskin­skada

  • Kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstadoch låt dem undersöka felet.
  • Verkstaden tar kontakt med oss och sedan återkommer de med besked till dig.
  • Om du behöver bärgning av bilen ringer du Volvia Assistans +46 77-145 10 45.
  • Ring oss om du har frågor 031-345 69 00.

Maskinskadeförsäkringen ingår i halvförsäkringen och gäller för din bil om den är yngre än 8 år. Maskinskadeförsäkringen slutar gälla om bilen innan dess körts mer än 17 000 mil.

Villkor för maskinskadeförsäkring.

Två män tittar på en vit Volvo i en bilhall.

Förlängd Maskinskade­försäkring

Om du har en halv- eller helförsäkring hos oss kan du köpa Förlängd Maskinskadeförsäkring när din ordinarie maskinskadeförsäkring upphör. Försäkringen gäller tills din Volvo är 10 år eller har gått 20 000 mil.