I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Vagnskade­­försäkring

Vagnskadeförsäkring är den del i bilförsäkringen som gäller för skador på bilen, även om du skulle ha råkat orsaka dem själv. Skador på din Volvo efter till exempel en kollision, dikeskörning eller att du kört på något kan ersättas om du har vagnskadeförsäkring.​​

Man i vit skjorta går förbi parkerad vit Volvo.

Ingår i helförsäkringen

Vagnskadeförsäkring ingår i helförsäkringen och är den del som skiljer en halvförsäkring från en helförsäkring. Läs mer om vagnskadeförsäkring för Volvo i villkoret.

Vilka skador kan vagnskade­försäkringen ersätta?

En vagnskada är plåt- och lackskador eller andra skador på bilens kaross.

Vagnskadeförsäkring för Volvo ersätter:

  • Skador på din Volvo efter en olycka, till exempel skador på bilen efter en kollision eller singelolycka.
  • Skador på bilen som uppstått på grund av annan yttre olyckshändelse, till exempel ett nedfallet träd eller om bilen utsatts för skadegörelse.

Självrisk

Du kan välja mellan 3 500 kronor eller 6 000 kronor i självrisk på vagnskadeförsäkringen. I försäkringsbrevet på Mina sidor kan du se vilken självrisk du har.

I vissa fall kan du få förhöjd självrisk. Om någon annan än du har kört bilen och föraren var under 24 år när skadan inträffade höjs självrisken med 1 000 kronor. Eller om brister finns på bilens lagstadgade utrustning avseende däck/fälg gäller en extra självrisk på 5 000 kronor.

Grå bil som laddas på en kullerstensgata.

Personvagnsgaranti

Personvagnsgaranti ingår när du köper en ny Volvo. Har du personvagnsgaranti räcker det att du har en halvförsäkring för att få ett omfattande skydd.

Tekniker kontrollerar frontruta.

Våra Trygghetspaket

I Trygghetspaketet ingår flera tilläggsförsäkringar. Du får bland annat sänkt vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse och hyrbil om din Volvo skadats och är på reparation.

Familj på väg in i en silvrig Volvo V70

Helförsäkring

Det mest omfattande skyddet för din Volvo. Utöver trafik- och halvförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring.