I samarbete med Volvo Cars sedan 1959

Vagnskade­­försäkring

Vagnskadeförsäkring är den del i bilförsäkringen som gäller för skador på bilen, även om du skulle ha råkat orsaka dem själv. Skador på din Volvo efter till exempel en kollision, dikeskörning eller att du kört på något kan ersättas om du har vagnskadeförsäkring.​​

Ingår i helförsäkringen

Vagnskadeförsäkring ingår i helförsäkringen och är den del som skiljer en halvförsäkring från en helförsäkring.
Läs mer om det i villkoret.

Vilka skador kan vagnskade­försäkringen ersätta?

Förutom att vagnskadeförsäkringen gäller vid skador på bilen efter en olycka ersätter vagnskadeförsäkringen även skador på bilen som uppstått på grund av annan yttre olyckshändelse, till exempel ett nedfallet träd eller om bilen utsatts för skadegörelse.

Om bilen har garanti

Om din Volvo har personvagnsgaranti behöver du inte ha vagnskadeförsäkring under garantitiden. Då räcker det med en halvförsäkring. Läs mer om och kontrollera om din bil har personvagnsgaranti​.