I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Vårt integritetsmeddelande och dina personuppgifter

Du anförtror oss med mycket information när du köper eller använder våra försäkringar, eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi tar detta ansvar på största allvar och hanterar dina personuppgifter med sekretess och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter.

Information om försäkrings­givaren

Auktoriserade Volvohandlare är anknutna försäkringsförmedlare till Volvia, If Skadeförsäkring AB (publ). Försäkringsgivare för Volvia är If Skadeförsäkring. Om Volvohandeln bryter mot god försäkringsförmedlingssed på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet, står försäkringsgivaren för det skadestånd för ren förmögenhetsskada som kan drabba dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från dig som kund. Volvohandelns ersättning för försäkringsförmedling. Auktoriserade Volvohandlare får ersättning från Volvia i form av besvärsersättning, max 95 kronor per nytecknad försäkring.

Klagomål

Om du vill framföra ett klagomål som rör Volvohandelns förmedling av försäkring till dig, kan du vända dig till Volvia, Återförsäljar-support telefon 031-345 67 20.

Denna information upprättades 26 februari 2018 och uppdaterades senast 20 maj 2024.