I samarbete med Volvo Cars sedan 1959

Helförsäkring Volvo

Helförsäkringen är steget efter halvförsäkring. Medan trafikförsäkringen täcker skador som du orsakar någon annan, gäller helförsäkring för skador på din egen Volvo. Även om du orsakat dem själv.

En man och en kvinna går mot Volvo V60 som är parkerad utmed gatan

Vad täcker hel­försäkringen? 

Helförsäkringen tar hand om plåtskador och lackskador som kan ha uppstått vid exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller annan skadegörelse på bilen.

När ska jag välja hel­försäkring?

Helförsäkring är till för dig som har en Volvo som saknar giltig personvagnsgaranti. Det inträffar när din bil är äldre än tre år. Vi rekommenderar helförsäkring även när din bil börjar bli gammal.

Komplettera med tilläggs­försäkringar

För ett bättre försäkringsskydd bör du komplettera med våra tilläggsförsäkringar. De vanligaste finns samlade i vårt Trygghetspaket och innefattar bland annat hyrbil och att du har 0 kronor i självrisk om du kolliderar med djur.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock. Självrisk 0 kronor men 1 000 kronor för bilar som är 8 år eller äldre.

Brand

Om bilen börjar brinna och vid blixtnedslag eller explosion. Självrisk 0 kronor för bilar yngre än 5 år, för övriga 1 200 kronor.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott i den eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi. Grundsjälvrisk 1 800 kronor. Se villkoret för detaljerad information.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor. Självrisk 1 600 kronor vid byte av ruta, 200 kronor vid reparation. Endast 100 kronor vid reparation hos Volvoverkstad.

Räddning

Vid skada eller driftstopp täcker försäkringen kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare, passagerare och bagage. Gäller även för tillkopplat släp. Självrisk 1 200 kr. 

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister. Självrisk 20 % av kostnaden, minst 1 000 kronor.

Maskin

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från 1:a registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 17 000 mil. Självrisk från 2 000 kronor. Detaljerad information i villkoren.

Vagnskada

För plåt- och lackskada som kan uppstå vid kollision, singelolycka eller skadegörelse. Självrisk 3 000 kronor eller 6 000 kronor.

Trygghetspaket

Innehåller hyrbil, sänkt vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse, nyckelförsäkring och 0 kronor i självrisk vid djurkollision.
Läs om Trygghetspaket.

Volvia Care

Ger dig snabbare tillgång till specialistvård och rehabilitering efter en olyckas akuta fas.
Läs om Volvia Care

Assistansförsäkring

För dig som snabbt vill ha hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.
Läs om Assistansförsäkring

Djurkollision

0 kronor i vagnskadesjälvrisk vid djurkollision. Ingår i Trygghetspaketet, men kan även köpas separat.
Läs om Självriskeliminering vid djurkollision.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret.

En självrisk

Om du har din Volvo försäkrad hos oss betalar du bara en självrisk om du råkar ut för en skada där du behöver använda både bilförsäkring och hemförsäkring, till exempel vid inbrott i bilen.

Självrisker helförsäkring
Trafik 0 kr
1 000 kr om föraren är under 24 år eller om bilen är 8 år eller äldre
Brand 0 kr
1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre
Stöld 0 kr om bilen har ett aktivt och godkänt larm
1 800 kr om bilen saknar larm
Glas 100 kr vid lagning hos Volvoverkstad
200 kr vid lagning hos annan verkstad
1 600 kr vid byte av ruta
Räddning 1 200 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin Lägst 2 000 kr (se villkor för information)
Vagnskada 3 000 eller 6 000 kr*

*Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.

Självrisker Trygghetspaket
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometer­kostnaden
Nyckelförsäkring 1 800 kr
Vagnskade­självrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr
Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

 

Självrisk djurkollision
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt . Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.