Hämtar information

Helförsäkring Volvo

Helförsäkringen är steget efter halvförsäkring. Medan trafikförsäkringen täcker skador som du orsakar någon annan, gäller helförsäkring för skador på din egen Volvo. Även om du orsakat dem själv.

  • Helförsäkringen tar hand om plåtskador och lackskador som kan ha uppstått vid exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller annan skadegörelse på bilen.
  • Helförsäkring är till för dig som har en Volvo när bilens personvagnsgaranti inte längre ingår. Det inträffar när din bil är äldre än tre år. Vi rekommenderar helförsäkring även när din bil börjar bli gammal.

För ett bättre försäkringsskydd bör du komplettera med våra tilläggsförsäkringar. De vanligaste finns samlade i vårt Tilläggspaket och innefattar bland annat hyrbil och att du har 0 kronor i självrisk om du kolliderar med djur.

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock. Självrisk 0 kr men 1 000 kr för bilar som är 8 år eller äldre.

Brand

Om bilen börjar brinna och vid blixtnedslag eller explosion. Självrisk 0 kr för bilar yngre än 5 år, för övriga 1 200 kr.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott i den eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi. Grundsjälvrisk 1 800 kr. Se villkoret för detaljerad information.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor. Självrisk 1 600 kr vid byte av ruta, 200 kr vid reparation. Endast 100 kr vid reparation hos Volvoverkstad.

Räddning

Förare och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under bilfärd. Självrisk 1 200 kr

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister. Självrisk 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Maskin

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från 1:a registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 17 000 mil. Självrisk från 2 000 kr. Detaljerad information i villkoren.

Vagnskada

För plåt- och lackskada som kan uppstå vid kollision, singelolycka eller skadegörelse. Självrisk 3 000 kr eller 6 000 kr.

Ett samarbete mellan Volvo och If Skadeförsäkring