I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Helförsäkring Volvo

Helförsäkringen är den mest omfattande bilförsäkringen för dig som har bil äldre än tre år (utan giltig personvagnsgaranti). Den gäller för skador som du orsakar någon annan men också skador på din egen bil, även om du orsakat dem själv.

Ditt pris framställs automatiskt . Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Vad täcker hel­försäkringen? 

Helförsäkringen består av tre försäkringar: obligatorisk trafikförsäkring, halvförsäkring och vagnskadeförsäkring.

Försäkringen ger dig och din bil ett heltäckande skydd för följande händelser:

  • Trafik – gäller för personskador och skador på andra fordon.
  • Brand – gäller för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag eller explosion. Den täcker också skador på elektriska kablar och direkt uppkomna följdskador på elektriska komponenter.
  • Stöld – ersätter skador som uppkommer vid inbrott eller om bilen stjäls.
  • Glas – gäller för stenskott och andra glasskador på vindruta, sidoruta och bakruta.
  • Räddning – ger dig tillgång till bärgning och persontransport om du eller någon i din bil skadas eller om bilen blir obrukbar på grund av en skada.
  • Rättsskydd – du får ekonomisk hjälp att betala advokat- och rättegångskostnader vid tvister.
  • Maskin- och elektronik – gäller för skador som uppkommer på grund av elfel eller motorhaveri.
  • Vagnskada – ersätter skador på din egen bil som uppstår vid en trafikolycka, en annan yttre olyckshändelse och vid skadegörelse, till exempel plåt- och lackskador.

I försäkringsvillkoret (1 MB, PDF) hittar du utförlig information om försäkringen.

När ska jag välja hel­försäkring?

Helförsäkring är den rekommenderade omfattningen för något äldre bilar. Och ett bra riktmärke är att du helförsäkrar din bil när personvagnsgarantin upphör, vilket inträffar tre år från första registreringsdagen.

Jämför våra bilförsäkringar

Hel

Halv

Trafik

Bra att känna till

Valbara självrisker

Du kan välja vilken självrisk du vill ha för glas- och vagnskada. Högre självrisk ger lägre premie.

Smidig skadehantering

Du kan skicka in bilder på skador till verkstaden för bedömning. På så vis slipper du det första verkstadsbesöket.

Extra skydd vid maskin- och elektronikskador

Förläng maskin- och elektronikförsäkringen upp till 10 år eller tills din bil har gått 20 000 mil. Det ger dig marknadens längsta maskin- och elektronikskydd.

Garanterad reparation med originaldelar

Vi är den enda märkesförsäkringen som ger originaldelsgaranti för Volvo.

Vanliga frågor och svar

Gråblå Volvo EX30 framför vit stenvägg

Har din bil garanti?

Personvagnsgarantin (vagnskadegarantin) är giltig i tre år från första registreringsdagen. Fyll i registreringsnumret för att få svar på om och hur länge den gäller för din Volvo.

Kvinnlig servicetekniker kollar motor.

Förlängd Maskin- och elektronik­försäkring

Som Volviakund kan du köpa Förlängd Maskin- och elektronikförsäkring när din ordinarie maskin- och elektronikförsäkring upphör. Försäkringen gäller tills din Volvo är 10 år eller har gått 20 000 mil.

Familj med packning går mot en Volvo V70.

Kundfördelar

Tack vare vår långa erfarenhet och nära samarbete med Volvo kan vi erbjuda en rad fördelar som förenklar ditt bilägande.