I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Grönt kort för bil

Beställ ett grönt kort i god tid men tidigast en månad innan du ger dig av utomlands med bilen. Grönt kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av gröna kort-avtalet. Det kan också vara bra att ta med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till Volvia när du ger dig av utomlands med bilen.

Beställning av grönt kort

I följande länder behöver du grönt kort
Albanien Azerbajdzjan Bosnien-Hercegovina
Israel Marocko Moldavien
Montenegro Nord­makedonien Storbritannien och Nordirland
Tunisien Turkiet Ukraina

Särskilda regler i vissa länder

Kosovo och Iran

Gröna kort gäller inte för Kosovo eftersom landet inte är medlemsstat i FN. Den svenska trafikförsäkringen gäller alltså inte, vilket innebär att du måste köpa en särskild gränsförsäkring (Frontier Insurance) vid gränsen till Kosovo.

Från och med 1 januari 2024 är Iran inte med i gröna-kortsamarbetet. Din bilförsäkring gäller inte för någon typ av skada som inträffar i Iran. 

Ryssland och Belarus

Från och med 15 mars 2022 gäller inte grönt kort för Ryssland eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Landskoderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är därför överkryssade på kortet. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i dessa två länder. 

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 15 mars måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) för fordonet vid gränsövergången. En gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men den gäller inte för skador på själva fordonet.

Grönt kort utfärdat före 15 mars 2022

Grönt kort som är utfärdat före den 15 mars 2022 gäller i Ryssland och Belarus under den giltighetstid som står på kortet. De kort som är utfärdade innan 15 mars 2022 är alltså giltiga för RUS (Ryssland) landskod BY (Belarus).

Volvo S90 åker på en lång bro.

Bila utomlands

Lägg till hyrbilsförsäkring, beställ internationellt körkort och ta med reflexväst och varningstriangel.
Packning i bagageutrymmet på en Volvo XC40.

Packa bilen rätt

Handfasta tips för hur du på bästa sätt packar bilen och på så vis undviker onödiga risker och skador.