I samarbete med Volvo Cars sedan 1959

Halvförsäkring Volvo

Med en halvförsäkring får du ersättning för skador på bilen som du som förare inte är ansvarig för. Försäkringen täcker bland annat stöld- och maskinskador och ger dig tillgång till bärgning vid driftstopp.

Blå Volvo XC90 åker utmed gata i stadsmiljö med stenhus i bakgrunden

När ska man ha halv­försäkring på bilen?

Halvförsäkring passar dig som har en ny bil med gällande personvagnsgaranti. Du kan även välja halvförsäkring om du har en äldre bil som du inte vill ha helförsäkring på.

Maskinskade­försäkring som räcker länge

Du som har en halv- eller helförsäkring hos oss omfattas av vår maskinskadeförsäkring. Maskinskadeförsäkringen gäller till dess att bilen körts 17 000 mil eller är 8 år räknat från första registreringsdagen.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock. Självrisk 0 kronor men 1 000 kronor för bilar som är 8 år eller äldre.

Brand

Om bilen börjar brinna och vid blixtnedslag eller explosion. Självrisk 0 kronor för bilar yngre än 5 år, för övriga 1 200 kronor.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott i den eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi. Grundsjälvrisk 1 800 kronor. Se villkoret för detaljerad information.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor. Självrisk 1 600 kronor vid byte av ruta, 200 kronor vid reparation. Endast 100 kronor vid reparation hos Volvoverkstad.

Räddning

Vid skada eller driftstopp täcker försäkringen kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare, passagerare och bagage. Gäller även för tillkopplat släp. Självrisk 1 200 kr. 

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister. Självrisk 20 % av kostnaden, minst 1 000 kronor.

Maskin

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från 1:a registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 17 000 mil. Självrisk från 2 000 kronor. Detaljerad information i villkoren.

Trygghetspaket

Innehåller hyrbil, sänkt vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse, nyckelförsäkring och 0 kronor i självrisk vid djurkollision.
Läs om Trygghetspaket.

Trygghetspaket Plus

Innehåller förutom Trygghetspaket även 3000 kronor lägre självrisk för skador som ersätts via personvagnsgarantin.
Läs om Trygghetspaket Plus.

Volvia Care

Ger dig snabbare tillgång till specialistvård och rehabilitering efter en olyckas akuta fas.
Läs om Volvia Care

Assistansförsäkring

För dig som snabbt vill ha hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.
Läs om Assistansförsäkring

Djurkollision

0 kronor i vagnskadesjälvrisk vid djurkollision. Ingår i Trygghetspaketet, men kan även köpas separat.
Läs om Självriskeliminering vid djurkollision.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret.

En självrisk

Om du har din Volvo försäkrad hos oss betalar du bara en självrisk om du råkar ut för en skada där du behöver använda både bilförsäkring och hemförsäkring, till exempel vid inbrott i bilen.

Självrisker halvförsäkring 
Trafik 0 kr 
1 000 kr om föraren är under 24 år eller om bilen är 8 år eller äldre
Brand 0 kr
1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre
Stöld 0 kr om bilen har ett aktivt och godkänt larm
1 800 kr om bilen saknar larm
Glas 100 kr vid lagning hos Volvoverkstad
200 kr vid lagning hos annan verkstad
1 600 kr vid byte av ruta
Räddning  1 200 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin Lägst 2 000 kr (se villkor för information)

 

Självrisker Trygghetspaket 
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometer­kostnaden
Nyckelförsäkring  1 800 kr
Vagnskade­självrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr
Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

 

Självrisker Trygghetspaket Plus*
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometer­kostnaden
Nyckelförsäkring  1 800 kr
Vagnskade­självrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr
Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

*Med Trygghetspaket Plus får du sänkt självrisk med 3 000 kr på skador som ersätts av personvagnsgarantin.

Självrisk Djurkollision
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt . Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.