I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Rostskydds­garanti

Volvo Cars ger upp till 12 års rostskyddsgaranti på alla bilar. Om någon del av bilens kaross blivit genomrostad byts den kostnadsfritt ut hos valfri Volvoåterförsäljare eller auktoriserad Volvoverkstad.

Fotsteg Volvo.

Gäller för kaross och chassi­komponenter

Alla Volvo Cars bilar har rostskyddsgaranti. Garantin omfattar delar av kaross och bärande chassikomponenter. Utsätts någon av de delar som omfattas av garantin för genomrostning byts den kostnadsfritt hos valfri auktoriserad Volvoverkstad eller Volvoförsäljare.

Genomrostning betyder att den berörda kaross- eller chassidelen fått ett genomgående hål som orsakats av rost inifrån eller underifrån till följd av ett tillverkningsfel eller materialfel.

Rostskyddsgarantin gäller i hela världen, men avvikelser kan förekomma i vissa länder.

Rostskyddsgarantin gäller inte för skador på grund av att ägaren inte underhållit bilen enligt Volvo Cars anvisningar. Garantin täcker inte heller skador som uppkommit på grund av faktorer utanför Volvo Cars kontroll. Exempelvis miljörisker som industriutsläpp, stormskador och surt regn och andra skador som stenskott, repor och användning av olämpliga rengöringsmedel.

Karossreparationer som utförts med material eller metoder som inte har godkänts av Volvo Cars täcks inte heller av rostskyddsgarantin. Inte heller ändringar på bilen som avviker från Volvo Cars originalspecifikation.

Läs mer rostskyddsgarantin i din garantibok, eller kontakta Volvo Cars.