I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Personskada

Trafikförsäkringen täcker de skador förare och passagerare i den egna bilen får vid en trafikolycka. Trafikförsäkringen gäller även om föraren orsakar skador på personer utanför bilen.

Du behöver inte anmäla personskador separat, men du måste tala om för oss om det finns skadade personer när du anmäler en trafikolycka.

När vi fått din anmälan om personskada blir du kontaktad av vår personskadeavdelning.

Om du vill veta mer om hur vi hanterar personskador kan du läsa våra informationsblad: