Hämtar information

Om du inte är nöjd

Vårt mål är att ha försäkringsbranschens nöjdaste kunder, men det händer givetvis att någon kund har en annan åsikt än vi. Här kan du läsa hur du gör om du är missnöjd med ett beslut eller hantering av ett ärende, och hur du kan få det omprövat.

1. Prata med din handläggare

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Om vi inte kommer överens har du flera möjligheter att gå vidare till någon som kan se på ditt ärende på nytt.

2. Kontakta kundombudsmannen

Du kan kostnadsfritt vända dig till Ifs Kundombudsman, en oberoende och fristående avdelning inom If, och få ditt ärende granskat med nya friska ögon.

  • Skicka in din begäran om prövning inom sex månader.
  • Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden med undantag för ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol.
    Kontakta Kundombudsmannen

Varför Ifs Kundombudsman?

Volvia ingår i If-koncernen sedan maj 2001 och den fristående avdelningen Ifs Kundombudsman granskar därför även ärenden för Volvia.

3. Få ärendet omprövat av andra instanser

Som privatperson kan du kontakta

Som privat- och företagskund kan du kontakta

Läs även

Gränsöverskridande tvistlösning

Om du bor i ett annat EU-land kan EU-kommissionens onlineplattform också användas för ansökan till ARN, PFN och FNR.
EU-kommissionens onlineplattform


Dina rättigheter som konsument

Du kan få objektiv och kostnadsfri vägledning av olika konsument-organisationer. Läs mer om det här.

Konsumenterna

Konsumentverket