Hämtar information

Assistans­försäkring

Maskinhaveri. Elfel. Punktering. Bensinstopp eller slut på annat drivmedel. Med Assistansförsäkringen får du hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.

Assistansförsäkring

Det oväntade som kan hända med bilen kan vara allt från punktering till att du tappat bort bilnyckeln, brutit av den eller låst in den i bilen. Oavsett vilket ser assistansförsäkringen till att du får hjälp.

Du kan teckna assistansförsäkring om din bil är mellan 6-15 år. Om du servar bilen hos en Volvo-auktoriserad verkstad behöver du inte köpa assistansförsäkringen separat. Då ingår den som en del av servicen och kallas Volvo Assistans. Om du köpt assistansförsäkringen separat och därefter servar din bil hos en Volvoverkstad får vi meddelande om det. Då får du pengarna tillbaka för den period som återstår av den separata assistansförsäkringen.

Volvo Assistans

Försäkringen ingår som en del av servicen om du servar din bil på en verkstad som är auktoriserad av Volvo och du betalar inget extra för den. Assistansförsäkringen gäller i 12 månader och förnyas automatiskt när du servar bilen. Den förnyas vid varje service fram tills att din Volvo blir 10 år. Därefter går det inte att förnya assistansförsäkringen.
Läs mer om Volvo Assistans på Volvos hemsida.