Volvo­verkstäder - där finns Volvia

På nästan varje Volvoverkstad finns det en representant för Volvia Försäkringar som hjälper till med skadeanmälan.

Ring direkt till en Volvoverkstad och boka tid för skadebesiktning om du råkat ut för en skada. På de flesta verkstäder kan man göra en skadeanmälan samtidigt som skadebesiktningen. Det beror på att det finns representanter för Volvia Försäkringar på de flesta verkstäder runtom i hela Sverige. Allt för att det ska gå så snabbt och lätt som möjligt för dig att få hjälp om man råkat ut för en skada.

Om du råkat ut för något av nedanstående ska du vända dig direkt till en Volvoverkstad. Verkstaden tar kontakt med oss om det behövs.

  • Glasskada - stenskott, spruckna eller krossade rutor på bilen
  • Maskinskada - vid t.ex. fel på elektroniken eller motorn