Vad är det för självrisk?

En vanlig fråga är vilken självrisk som gäller i olika situationer. Självriskerna är även en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring. Här hittar du våra självrisker, villkor och vanliga frågor om bilförsäkringen.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och egendom, som du orsakar vid krock.

Brand

Om bilen börjar brinna och vid blixtnedslag eller explosion.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott i den eller om hela bilen stjäls.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor.

Räddning

Förare och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under bilfärd.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottmål.

Maskin

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från 1:a registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 15 000 mil. Har du köpt din Volvo personbil hos en av Volvo auktoriserad svensk Volvohandlare, är gränsen 17 000 mil.

Vagnskada

Gäller för plåt- och lackskada som kan uppstå vid kollision, singelolycka eller skadegörelse. Fullständig information hittar du i våra villkor

Assistans­försäkring

För dig som snabbt vill ha hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.

Djurkollision

0 kr i vagnskade­­självrisk vid djur­­kollision. Ingår i Trygghets­­paketet, men kan även köpas separat.

Trygghets­paket

Inne­håller hyrbil, sänkt vagn­­skade­­­själv­risk vid skade­görelse, nyckelförsäkring och 0 kr i själv­­risk vid djur­­kollision.

Trygghetspaket Plus

Innehåller förutom Trygghetspaket även 3000 kr lägre självrisk för skador som ersätts via Personvagnsgarantin.

Volvia Care

Ger dig snabbare tillgång till specialist­vård och rehabilitering  efter en olyckas akuta fas.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret.
Trafik 0 kr *
Nice Price 1 000 kr
Brand 1 200 kr, men 0 kr om Volvon är yngre än fem år.
Glas 100 kr vid lagning av ruta på din Volvo hos Volvoverkstad, 200 kr vid lagning av ruta hos annan verkstad 1 600 kr vid byte av ruta.
Maskin Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Räddning 1 200 kr
Stöld 1 800 kr. Har du aktiverat ett godkänt larm är självrisken 0 kr om bilen stjäls. Läs i villkoren för att få detaljerad information.
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Vagnskada 3 000 eller 5 000 kr
Nice Price 5 000 kr

Djurkollision

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision

0 kr

Trygghets­paket

Hyrbil
25 % av dygns- och kilometerkostnaden

​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse

1 000 kr

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision

0 kr

​Olyckshändelse inne i bilen

1 500 kr

​Nyckelförsäkring

1 800 kr

Trygghetspaket Plus

​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse

1 000 kr

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision

0 kr

​Olyckshändelse inne i bilen

1 500 kr

​Nyckelförsäkring

1 800 kr
Hyrbil
25 % av dygns- och kilometerkostnaden
* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år

Frågor om bilförsäkring

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren på dem. Om du inte hittar svar på det du undrar ringer du oss eller skickar ett mejl så hjälper vi dig.

Vad händer om jag kör med sommardäck på vintern?

Om det är vinterväglag mellan 1 december - 31 mars krävs det att du har vinterdäck på bilen. Kör du utan vinterdäck, eller mönsterdjupet är mindre än 3 mm, får du betala­ 5 000 kr extra i vagnskadesjälvrisk.

Gäller min bilförsäkring vid övningskörning?

Bilförsäkringen gäller precis på samma sätt som när du själv kör bilen. En förutsättning för att bilförsäkringen ska gälla är att både den som övningskör och den som sitter bredvid uppfyller Transportstyrelsens krav och regler för övningskörning.

Jag vill ändra hur mycket jag kör. Hur gör jag?

Priset på din bilförsäkring baseras bland annat på antal mil du kör per år. Om du kör mer nu än tidigare behöver du kanske ändra den så kallade körsträckeklassen. Det kan du göra när som helst under året. 

Kör du mindre än beräknat justerar vi priset när din bilförsäkring ska förnyas. Då kan du stämma av om du haft en körsträckeklass som motsvarar de antal mil du kört. Har du till exempel betalat för klass 3, men bara kört så många mil som motsvarar klass 2, betalar vi tillbaka mellanskillnaden. Ring oss så hjälper vi dig med det.

Milintervallen är indelad i följande körsträckeklasser: 
     0 - 1000 mil
1001 - 1500 mil
1501 - 2000 mil
2001 - 2500 mil
över    2501 mil

Vilken försäkring ska jag välja?

Det beror på hur gammal din bil är och hur stor risk du vill ta.

Helförsäkringen gäller för hela bilen. Blir den stulen får du ersättning, glasskador betalas, du kan få hjälp med bärgning och försäkringen gäller för plåt och lackskador.

Halvförsäkringen gäller inte för plåt och lackskador. Välj halvförsäkring om din bil är yngre än 3 år. Då har du garanti som täcker skador på plåt och lack.

Halvförsäkringen fungerar även för dig som har en äldre bil med lågt värde. Är du beredd att ta kostnaden själv om bilen så skadad att den måste skrotas? Då är halvförsäkring ett alternativ.

Trafikförsäkringen gäller inte för din bil. Den gäller för förare och passagerare och andra trafikanter. Försäkringen betalar skadorna på någon annans egendom som du orsakar när du körde med bilen.

Får jag köra med en avställd bil?

Du får endast köra med bilen närmaste vägen till och från bilbesiktningen den dag du har tid för besiktning.

Vad gäller avställningsförsäkringen för?

Enkelt uttryckt kan man säga att den gäller för samma saker som halv- och helförsäkring, men inte det som ingår i omfattningen trafik. Du får alltså inte köra med bilen. Den enda gång försäkringen gäller när du kör är till och från bilbesiktningen. Under den färden gäller bilförsäkringen på samma sätt som innan du ställde av bilen. Avställningsförsäkring kallas även garageförsäkring.

Gäller den tidigare ägarens försäkring?

Nej, det gör den inte. Vid ägarbyte måste den nya ägaren se till att det finns en bilförsäkring som registreras på den nye ägaren så fort köpet är klart om man åker i väg med bilen. Den tidigare ägarens bilförsäkring upphör att gälla när ni skriver på ägarbyteshandlingarna. En del tror att man kan "låna" den tidigare ägarens försäkring tills man kommit hem. Men det är inte sant.

Vad är Trafikförsäkringsföreningen?

Det är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning till de som skadas av oförsäkrade, okända eller utländska fordon. Det är därför de tar in en avgift av bilägare som inte har en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag.