I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Trafiksäkerhetsforskning

Trygghet och säkerhet har varit vårt ledord sedan vi grundades 1959. Vi utför regelbundet egna undersökningar om trafiksäkerhet. Eftersom vi försäkrar en stor mängd Volvobilar har vi detaljerad data gällande en stor mängd skador.​

Volvo XC60 stannar för fotgängare som går över gatan.
Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi forska på det mest omfattande underlaget av verkliga skador. Vi samarbetar bland annat med Volvo Cars och deras haverikommission och med avdelningen för trafiksäkerhetsforskning på If.
 
Olyckor som rapporteras till försäkringsbolag omfattar krockar i alla typer av krockvåld och situationer, även de som inte alltid följs upp i polisrapporterad data. Försäkringsdata har därför fördelen att relativt tidigt kunna ge möjlighet att utvärdera nya tekniker med utgångspunkt från verkliga trafikolyckor.
 
En viktig del av vårt arbete inom trafiksäkerhetsforskning är att studera och utvärdera ny fordonsteknik. På så sätt kan vi bedöma vilka säkerhetssystem som har störst effekt, men även förstå vilka utmaningar som finns kvar. Förhoppningen är såklart att det inte ska ske några olyckor, men så länge verkligheten ser annorlunda ut gör vi vårt bästa för att dra lärdom av den.​
 

Flera säkerhets­system minskar kollisions­risken

September 2015 – I september 2015 presenterades en unik studie av hur säkerhetssystem som valts till extra i Volvobilar påverkar risken för kollision med framförvarande bil.
 
Resultatet: Risken att krocka med bilen framför minskar med upp till 45 procent om bilen är utrustad med kollisionsvarning + automatiskt bromssystem samt adaptiv farthållare. De olyckor som ändå inträffar förväntas dessutom bli lindrigare och orsaka färre personskador.
 
Studien är gjord på Volvobilar i trafik i Sverige, årsmodell 2007-2014. I den ser vi att antalet kollisioner i upphinnandesituationer minskar med minst 38 procent om bilen har tillvalen kollisionsvarning + automatiskt bromssystem samt adaptiv farthållare (CWB + ACC), jämfört med bilar utan nämnda tillval. Om bilen är utrustad med den senaste generationen av automatiskt bromssystem (CWB + ACC fr.o.m. 2010) minskar risken ytterligare då bilar med denna version är inblandade i 45 procent färre kollisioner med framförvarande bil.
 
Samtliga bilar i studien har även varit utrustade med City Safety, ett automatiskt bromssystem som idag fungerar i hastigheter upp till 50 km/h.
 
– Det är tydligt att utvecklingen går framåt och att systemen blir allt mer effektiva. De är viktiga komponenter i arbetet med att nå nollvisionen, säger Irene Isaksson-Hellman, trafikforskare på If, och ansvarig för studien.
 
 

Färre olyckor med City Safety

Juni 2015 – I en ny studie, gjord av Volvia/If, som presenterades i juni 2015 har vi analyserat effekten av den senaste generationen av Volvos automatiska bromssystem, aktiva i hastigheter upp till 50 km/h. I studien har unik försäkringsdata från oss använts och resultatet visar att bilar utrustade med City Safety är inblandade i 28 % färre situationer med påkörning bakifrån jämfört med modeller utan detta system.
 
Utöver det minskade antalet påkörningar bakifrån leder även City Safety till färre personskador, färre skador på bilen och mildare krockar tack vare den inbromsande funktionen.
 
Analysen bygger på kollisioner som rapporterats till oss på Volvia som har hand om alla vagnskadegarantier för alla nya Volvobilar i Sverige.