Hämtar information

Godkänd bilbarnstol

En stol som klarat Plustest är E-godkänd för montering på samtliga sätesrader i bilen. En sådan stol garanterar att barnet som färdas i den inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision.

Vid ett Plustest mäter man även de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. Plustestet kom 2009 och är en kompletterande provning som görs på stolar avsedda för den svenska marknaden. Plustestet är en frivillig kompletterande provning, som utförs av de bilbarnstolstillverkare som vill påvisa kvaliteter utöver de som är obligatoriska.

Den här formen av test görs inte i övriga Europa och ingår inte heller i E-godkännandet. En E-godkänd stol uppfyller alla krav som ställs för att få säljas i Sverige, men en stol som klarat plustestet ger ditt barn en extra säkerhet. Plusmärkningen finns i två utförande; max 18 kg och max 25 kg.

Vill du att ditt barn ska åka extra säkert – fråga efter en Plustestad bilbarnstol.

Du kan läsa mer om vad Plustestet innebär på NTFs sida.

Ett samarbete mellan Volvo och If Skadeförsäkring