Hämtar information

Tips för att undvika skador

Din bil kan råka ut för skador på många olika sätt. Här får du lite tips på hur du kan skydda dig.

Var en bra och säker medtrafikant

Det finns enkla, självklara saker som man kanske inte alltid tänker på, men som gör att trafikolyckor kan undvikas.

  • Torkarbladen byts ut när de är slitna. Det finns alltid spolarvätska för att ha klar sikt. 
  • På vintern skrapar man rutorna och borstar bort snön från bilen.
  • Bilbältet används alltid av alla som sitter i bilen.
  • Man följer trafikreglerna och håller hastighetsbegränsningarna.
  • Man är nykter och kör inte påverkad av mediciner och andra droger.