I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Därför ber vi om din mejladress

Vi vill kunna kontakta dig på ett enkelt sätt och det är anledningen till att vi skickar sms och ber om din mejladress. Vi hanterar mejladressen med försiktighet och lämnar inte ut den till något annat företag.​​

​​​Så här arbetar vi

Om vi har rätt mejladress till dig kan vi på ett smidigt sätt förse dig med praktiska tips och goda råd om försäkring och säkerhet. Det handlar både om att förebygga olika skadehändelser och att hjälpa till om du är en av dem som råkar ut för en skada.​​

​​Rätt mejladress

Vi vet att ett bra och uppskattat sätt att nå våra kunder är via mejl. Det är därför vi ber att få din mejladress. Vi vill ge dig snabb och smidig kontakt, utan krångel.