\n

","propertyDataType":"PropertyXhtmlString"},"disableTopPadding":{"value":true,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"disableBottomPadding":{"value":true,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"disableTopMargin":{"value":true,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"disableBottomMargin":{"value":true,"propertyDataType":"PropertyBoolean"}},{"contentLink":{"id":15331,"workId":0,"guidValue":"00fca767-2ce8-4755-aa63-9c9b203372f8","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"name":"Webshop hidden block","language":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"existingLanguages":[{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"}],"masterLanguage":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"contentType":["Block","WebshopEntryBlock"],"parentLink":{"id":15332,"workId":0,"guidValue":"b22e79b4-e846-42fd-b313-6112103da511","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"routeSegment":null,"url":null,"changed":"2021-09-27T11:24:59Z","created":"2021-09-27T11:22:43Z","startPublish":"2021-09-27T11:24:59Z","stopPublish":null,"saved":"2021-09-27T11:24:59Z","status":"Published","category":{"value":[],"propertyDataType":"PropertyCategory"},"header":{"value":"Räkna och köp","propertyDataType":"PropertyLongString"},"headerType":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"buttonText":{"value":"Räkna ut ditt pris","propertyDataType":"PropertyLongString"},"regNumberLabel":{"value":"Registreringsnummer","propertyDataType":"PropertyLongString"},"ssnLabel":{"value":"Person- / Organisationsnummer","propertyDataType":"PropertyLongString"},"ssnRequiredPlaceholder":{"value":"ÅÅMMDDNNNN","propertyDataType":"PropertyLongString"},"regNumberPlaceholder":{"value":"ABC123","propertyDataType":"PropertyLongString"},"representativeCode":{"value":"4265","propertyDataType":"PropertyLongString"},"description":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"notificationHeader":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"showModelLink":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"isNameNeeded":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"firstNameLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"lastNameLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"yearLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"modelLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"variantLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"regNumberRadioLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"modelRadioLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"onStartPage":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"isHorizontal":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"gdprLinks":{"value":[{"href":"https://www.if.se/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter","title":"Hantering av personuppgifter","target":null,"text":"Hantering av personuppgifter","contentLink":null},{"href":"https://www.if.se/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter#automatiserade-beslut","title":"Ditt köp behandlas automatiskt","target":null,"text":"Ditt köp behandlas automatiskt","contentLink":null}],"propertyDataType":"PropertyLinkCollection"},"gdprLinkArea":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"ssnTooltipTitle":{"value":"Person-/ Organisationsnummer","propertyDataType":"PropertyLongString"},"ssnTooltipContent":{"value":"

Vi ber om personnummer eller organisationsnummer för att kunna erbjuda rätt pris på försäkringen.

","propertyDataType":"PropertyXhtmlString"},"disallowOrganizatonNumber":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"registrationNumberTooltipTitle":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"registrationNumberTooltipContent":{"value":"","propertyDataType":"PropertyXhtmlString"},"disableBuying":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"modelCalcTooltipTitle":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"modelCalcTooltipContent":{"value":"","propertyDataType":"PropertyXhtmlString"},"setBPMDefault":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"calculatePriceByCarModelChkText":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"carModelDropdownText":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"uspLinesArea":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"useMOFullBackground":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"productId":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"}}],"value":[{"displayOption":"","tag":null,"contentLink":{"id":15328,"workId":0,"guidValue":"c2eb4c84-dc24-49f5-a79a-bb5e63d4820b","providerName":null,"url":null,"expanded":null}},{"displayOption":"","tag":null,"contentLink":{"id":15331,"workId":0,"guidValue":"00fca767-2ce8-4755-aa63-9c9b203372f8","providerName":null,"url":null,"expanded":null}}],"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"mainContentArea1":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"mainContentArea4_FullWidth":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"wideContentArea":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"useHeadlineForHero":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"metaDescription":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"heroHeadlineTitle":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"hideSiteFooter":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"heroHeadlineArea":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"hideLeftMenu":{"value":true,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"pageHeader":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"setNofollowRobotsMetaTag":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"setNoindexInRobotsMetaTag":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"canonicalOverride":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyUrl"},"bannerContentArea":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"heroImage":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentReference"},"headerBlockArea":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"customScriptLinks":{"value":[],"propertyDataType":"PropertyLinkCollection"},"openGraphImageRef":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentReference"},"openGraphTitle":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"openGraphDescription":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"openGraphUrl":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"facebookAppId":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"pageSubHeader":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"gaPageType":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"gaPageTypeDropdown":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyNumber"},"pageCountry":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"hrefLinks":{"value":[],"propertyDataType":"PropertyLinkCollection"},"brand":{"value":"Volvia","propertyDataType":"PropertyLongString"},"topStartPageId":{"value":"14943","propertyDataType":"PropertyLongString"}},"contentLink":{"id":14953,"workId":0,"guidValue":"57730013-dc42-4434-9fe1-a4ad813cd335","providerName":null,"url":"/integrerad-ws","expanded":null},"website":{"name":"volvia.se","id":"31c21a3e-2ab6-4b4f-a1c6-4e993e29c560","contentRoots":{"globalAssetsRoot":{"id":3,"workId":0,"guidValue":"e56f85d0-e833-4e02-976a-2d11fe4d598c","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"startPage":{"id":14943,"workId":0,"guidValue":"f5721011-458b-41a8-b0d0-4938929157ba","providerName":null,"url":"/","expanded":null},"contentAssetsRoot":{"id":4,"workId":0,"guidValue":"99d57529-61f2-47c0-80c0-f91eca6af1ac","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"rootPage":{"id":1,"workId":0,"guidValue":"43f936c9-9b23-4ea3-97b2-61c538ad07c9","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"wasteBasket":{"id":2,"workId":0,"guidValue":"2f40ba47-f4fc-47ae-a244-0b909d4cf988","providerName":null,"url":null,"expanded":null}},"languages":[{"isMasterLanguage":true,"urlSegment":"sv","displayName":"Swedish","name":"sv"}],"hosts":[{"name":"volvia.prod.bravi.if.eu","type":"Undefined","language":{"displayName":"Swedish","name":"sv"}},{"name":"volvia-edit.prod.bravi.if.eu","type":"Edit","language":null},{"name":"www.volvia.se","type":"Primary","language":{"displayName":"Swedish","name":"sv"}},{"name":"volvia.se","type":"Undefined","language":{"displayName":"Swedish","name":"sv"}}]},"contents":[{"contentLink":{"id":15328,"workId":0,"guidValue":"c2eb4c84-dc24-49f5-a79a-bb5e63d4820b","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"name":"RAW - Script-Vänta medan vi beräknar ditt pris","language":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"existingLanguages":[{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"}],"masterLanguage":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"contentType":["Block","RawBlock"],"parentLink":{"id":15332,"workId":0,"guidValue":"b22e79b4-e846-42fd-b313-6112103da511","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"routeSegment":null,"url":null,"changed":"2021-09-27T11:21:23Z","created":"2021-09-27T11:20:58Z","startPublish":"2021-09-27T11:21:23Z","stopPublish":null,"saved":"2021-09-27T11:21:23Z","status":"Published","category":{"value":[],"propertyDataType":"PropertyCategory"},"content":{"value":"

 

\n

 

\n

\n\n

","propertyDataType":"PropertyXhtmlString"},"disableTopPadding":{"value":true,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"disableBottomPadding":{"value":true,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"disableTopMargin":{"value":true,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"disableBottomMargin":{"value":true,"propertyDataType":"PropertyBoolean"}},{"contentLink":{"id":15331,"workId":0,"guidValue":"00fca767-2ce8-4755-aa63-9c9b203372f8","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"name":"Webshop hidden block","language":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"existingLanguages":[{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"}],"masterLanguage":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"contentType":["Block","WebshopEntryBlock"],"parentLink":{"id":15332,"workId":0,"guidValue":"b22e79b4-e846-42fd-b313-6112103da511","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"routeSegment":null,"url":null,"changed":"2021-09-27T11:24:59Z","created":"2021-09-27T11:22:43Z","startPublish":"2021-09-27T11:24:59Z","stopPublish":null,"saved":"2021-09-27T11:24:59Z","status":"Published","category":{"value":[],"propertyDataType":"PropertyCategory"},"header":{"value":"Räkna och köp","propertyDataType":"PropertyLongString"},"headerType":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"buttonText":{"value":"Räkna ut ditt pris","propertyDataType":"PropertyLongString"},"regNumberLabel":{"value":"Registreringsnummer","propertyDataType":"PropertyLongString"},"ssnLabel":{"value":"Person- / Organisationsnummer","propertyDataType":"PropertyLongString"},"ssnRequiredPlaceholder":{"value":"ÅÅMMDDNNNN","propertyDataType":"PropertyLongString"},"regNumberPlaceholder":{"value":"ABC123","propertyDataType":"PropertyLongString"},"representativeCode":{"value":"4265","propertyDataType":"PropertyLongString"},"description":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"notificationHeader":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"showModelLink":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"isNameNeeded":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"firstNameLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"lastNameLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"yearLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"modelLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"variantLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"regNumberRadioLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"modelRadioLabel":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"onStartPage":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"isHorizontal":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"gdprLinks":{"value":[{"href":"https://www.if.se/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter","title":"Hantering av personuppgifter","target":null,"text":"Hantering av personuppgifter","contentLink":null},{"href":"https://www.if.se/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter#automatiserade-beslut","title":"Ditt köp behandlas automatiskt","target":null,"text":"Ditt köp behandlas automatiskt","contentLink":null}],"propertyDataType":"PropertyLinkCollection"},"gdprLinkArea":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"ssnTooltipTitle":{"value":"Person-/ Organisationsnummer","propertyDataType":"PropertyLongString"},"ssnTooltipContent":{"value":"

Vi ber om personnummer eller organisationsnummer för att kunna erbjuda rätt pris på försäkringen.

","propertyDataType":"PropertyXhtmlString"},"disallowOrganizatonNumber":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"registrationNumberTooltipTitle":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"registrationNumberTooltipContent":{"value":"","propertyDataType":"PropertyXhtmlString"},"disableBuying":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"modelCalcTooltipTitle":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"modelCalcTooltipContent":{"value":"","propertyDataType":"PropertyXhtmlString"},"setBPMDefault":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"calculatePriceByCarModelChkText":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"carModelDropdownText":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"},"uspLinesArea":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyContentArea"},"useMOFullBackground":{"value":null,"propertyDataType":"PropertyBoolean"},"productId":{"value":"","propertyDataType":"PropertyLongString"}},{"contentLink":{"id":15181,"workId":0,"guidValue":"fff74ad4-c7dc-4913-80e9-66b4dfe1cb69","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"name":"Footer - Jag vill...","language":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"existingLanguages":[{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"}],"masterLanguage":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"contentType":["Block","FooterLinksBlock"],"parentLink":{"id":14653,"workId":0,"guidValue":"f62cabd4-b2e5-4794-b4a1-27fd6ba4b20f","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"routeSegment":null,"url":null,"changed":"2021-09-15T11:17:26Z","created":"2021-09-15T11:15:51Z","startPublish":"2021-09-15T11:17:26Z","stopPublish":null,"saved":"2021-12-14T08:06:27Z","status":"Published","category":{"value":[],"propertyDataType":"PropertyCategory"},"heading":{"value":"Jag vill... ","propertyDataType":"PropertyLongString"},"links":{"value":[{"href":"/bilforsakring","title":null,"target":null,"text":"Teckna bilförsäkring","contentLink":{"id":14944,"workId":0,"guidValue":"9243587f-2cee-4335-b009-1c1eff9b584c","providerName":null,"url":"/bilforsakring","expanded":null}},{"href":"/vid-skada","title":null,"target":null,"text":"Anmäla en skada","contentLink":{"id":14945,"workId":0,"guidValue":"3030e588-5b61-476d-8413-32a24c0b2cd6","providerName":null,"url":"/vid-skada","expanded":null}},{"href":"/kundservice/gront-kort","title":null,"target":null,"text":"Beställa Grönt kort","contentLink":{"id":15035,"workId":0,"guidValue":"538c1b01-8a47-4944-8cbc-f303ef08cb9e","providerName":null,"url":"/kundservice/gront-kort","expanded":null}},{"href":"/bilforsakring/garantier/vagnskadegaranti","title":null,"target":null,"text":"Kontrollera vagnskadegarantin","contentLink":{"id":14984,"workId":0,"guidValue":"b4625c0b-5cee-4ad4-803e-f1ed67d24f51","providerName":null,"url":"/bilforsakring/garantier/vagnskadegaranti","expanded":null}},{"href":"/bilforsakring/villkor","title":null,"target":null,"text":"Läsa villkor","contentLink":{"id":14992,"workId":0,"guidValue":"2f167f11-f6f2-4668-8291-44c49cd5cbc3","providerName":null,"url":"/bilforsakring/villkor","expanded":null}}],"propertyDataType":"PropertyLinkCollection"}},{"contentLink":{"id":15182,"workId":0,"guidValue":"b030effb-1984-40de-b034-f45adfb1c17d","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"name":"Footer - Bra att känna till","language":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"existingLanguages":[{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"}],"masterLanguage":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"contentType":["Block","FooterLinksBlock"],"parentLink":{"id":14653,"workId":0,"guidValue":"f62cabd4-b2e5-4794-b4a1-27fd6ba4b20f","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"routeSegment":null,"url":null,"changed":"2021-09-15T11:19:00Z","created":"2021-09-15T11:18:01Z","startPublish":"2021-09-15T11:19:00Z","stopPublish":null,"saved":"2021-12-14T08:07:46Z","status":"Published","category":{"value":[],"propertyDataType":"PropertyCategory"},"heading":{"value":"Bra att känna till","propertyDataType":"PropertyLongString"},"links":{"value":[{"href":"/bilforsakring/kundfordelar","title":null,"target":null,"text":"Kundfördelar","contentLink":{"id":14985,"workId":0,"guidValue":"0673c69c-db11-4981-9295-163a317f63c1","providerName":null,"url":"/bilforsakring/kundfordelar","expanded":null}},{"href":"/kundservice/app","title":null,"target":null,"text":"Skadebesiktning i appen","contentLink":{"id":15036,"workId":0,"guidValue":"68d96d85-a32b-4035-a378-5269d8361979","providerName":null,"url":"/kundservice/app","expanded":null}},{"href":"/tips-och-rad/barn-i-bil","title":null,"target":null,"text":"Barnsäkerhet i bil","contentLink":{"id":15061,"workId":0,"guidValue":"f9eec24c-8176-4662-aa23-faecff429bdd","providerName":null,"url":"/tips-och-rad/barn-i-bil","expanded":null}},{"href":"/tips-och-rad/kopa-aga-bil","title":null,"target":null,"text":"Köpa och äga bil","contentLink":{"id":15037,"workId":0,"guidValue":"60f1b0c5-b829-46f5-97db-a5ed8c2857ee","providerName":null,"url":"/tips-och-rad/kopa-aga-bil","expanded":null}},{"href":"/tips-och-rad/bilsemester","title":null,"target":null,"text":"Resa med bil","contentLink":{"id":15056,"workId":0,"guidValue":"643e176f-1a14-4a47-8244-7fba830f7201","providerName":null,"url":"/tips-och-rad/bilsemester","expanded":null}}],"propertyDataType":"PropertyLinkCollection"}},{"contentLink":{"id":15184,"workId":0,"guidValue":"81e3bb68-064f-4b16-88b2-ebeeb0c509c1","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"name":"Footer - Om Volvia","language":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"existingLanguages":[{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"}],"masterLanguage":{"link":null,"displayName":"Swedish","name":"sv"},"contentType":["Block","FooterLinksBlock"],"parentLink":{"id":14653,"workId":0,"guidValue":"f62cabd4-b2e5-4794-b4a1-27fd6ba4b20f","providerName":null,"url":null,"expanded":null},"routeSegment":null,"url":null,"changed":"2021-09-15T11:23:12Z","created":"2021-09-15T11:21:51Z","startPublish":"2021-09-15T11:23:12Z","stopPublish":null,"saved":"2022-03-09T07:10:01Z","status":"Published","category":{"value":[],"propertyDataType":"PropertyCategory"},"heading":{"value":"Om oss","propertyDataType":"PropertyLongString"},"links":{"value":[{"href":"/om-volvia","title":null,"target":null,"text":"Om Volvia","contentLink":{"id":14948,"workId":0,"guidValue":"a55e6a18-6368-46fa-8d45-85aa3395074e","providerName":null,"url":"/om-volvia","expanded":null}},{"href":"/foretag","title":null,"target":null,"text":"Försäkring för företag","contentLink":{"id":14962,"workId":0,"guidValue":"26d9d072-4f5e-43b3-b1b1-ecf2321a5498","providerName":null,"url":"/foretag","expanded":null}},{"href":"/lastbilar","title":null,"target":null,"text":"Lastbilsförsäkring","contentLink":{"id":14964,"workId":0,"guidValue":"6e4c24c2-3972-452c-b9ab-6e6896f0c406","providerName":null,"url":"/lastbilar","expanded":null}},{"href":"/lynkco","title":null,"target":null,"text":"Lynk & Co","contentLink":{"id":14956,"workId":0,"guidValue":"ecde49f9-f5ba-48f6-bd27-c71d9cc8f3d0","providerName":null,"url":"/lynkco","expanded":null}},{"href":"/om-volvia/nyhetsrummet","title":null,"target":null,"text":"Nyhetsrummet","contentLink":{"id":15084,"workId":0,"guidValue":"e09a04f7-931a-43f1-9c2d-33d27e4d76af","providerName":null,"url":"/om-volvia/nyhetsrummet","expanded":null}}],"propertyDataType":"PropertyLinkCollection"}}],"contextInfo":"Bravi.Web.CMS.Controllers.BraviContentPageController","action":"index"}; __INITIAL__DATA__.status = 'available'; if (__INITIAL__DATA__.onReady) __INITIAL__DATA__.onReady();

I samarbete med Volvo Cars sedan 1959

integrerad-ws

Vänta medan vi beräknar ditt pris...

 

 

Räkna och köp