I samarbete med Volvo Cars sedan 1959

Teckna försäkring för Volvo

Välj en bilförsäkring anpassad för Volvo, både för nya och äldre bilar. Genom att fylla i dina uppgifter kan vi se bilens ålder och giltiga garantier. På så sätt kan vi rekommendera den bästa försäkringen för din bil.

Ditt pris framställs automatiskt . Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

År 1959

började vi försäkra Volvobilar i samarbete med Volvo.

100 %

originaldelsgaranti när du behöver reparera din bil.

95 %

av våra kunder förnyar sin försäkring år efter år.

Trygghetspaket

Innehåller hyrbil, sänkt vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse, nyckelförsäkring och 0 kronor i självrisk vid djurkollision.

Läs mer om Trygghetspaket

Trygghetspaket Plus

Innehåller förutom Trygghetspaket även 3 000 kronor lägre självrisk för skador som ersätts via personvagnsgarantin.

Läs mer om Trygghetspaket Plus.

Volvia Care

Ger dig snabbare tillgång till specialistvård och rehabilitering efter en olyckas akuta fas.

Läs mer om Volvia Care.

Assistansförsäkring

För dig som snabbt vill ha hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.

Läs mer om Assistansförsäkring

Djurkollision

0 kronor i vagnskadesjälvrisk vid djurkollision. Ingår i Trygghetspaketet, men kan även köpas separat.

Läs mer om Självriskeliminering vid djurkollision.

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret.

Självrisker grundförsäkring
Trafik 0 kr* 
Brand 0 kr
1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre
Stöld 0 kr om bilen har ett aktivt och godkänt larm
1 800 kr om bilen saknar larm
Glas 100 kr vid lagning hos Volvoverkstad
200 kr vid lagning hos annan verkstad
1 600 kr vid byte av ruta
Räddning  1 200 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin Lägst 2 000 kr (se villkor för information)
Vagnskada 3 000 eller 6 000**

*Ungdomssjälvrisk 1 000 kronor tillkommer om föraren än under 24 år.

**Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.

Självrisker Trygghetspaket 
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometer­kostnaden
Nyckelförsäkring  1 800 kr
Vagnskade­självrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr
Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

 

Självrisker Trygghetspaket Plus*
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometer­kostnaden
Nyckelförsäkring  1 800 kr
Vagnskade­självrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr
Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

*Med Trygghetspaket Plus får du sänkt självrisk med 3 000 kr på skador som ersätts av personvagnsgarantin.

Självrisk Djurkollision
Vagnskade­självrisk vid djurkollision 0 kr

 

Här laddar du ner försäkringsvillkor och förköpsinformation:

Till samlingssidan för villkor och produktinformation

Trafik

Trafikförsäkring passar dig som har en bil vars värde är lika högt som vagnskadesjälvrisken. Försäkringen täcker bara skador på personer och annan persons egendom.

Halv

Halvförsäkring passar dig som har ny bil med gällande personvagnsgaranti (vagnskadegaranti).

Hel

Helförsäkring passar dig som har en bil som är äldre än tre år. Försäkringen gäller för plåt- och lackskador.

 

Vad påverkar priset på bilförsäkring?

Priset på bilförsäkring påverkas av en mängd olika faktorer. Vissa av dem kan du styra över, andra inte. Exempel på vad som påverkar kostnaden är:

Din ålder, hur länge du har haft körkort och om du har kört skadefritt eller inte.

Var du bor. Det är till exempel större risk att råka ut för skador i storstadsregionerna än på landsbygden.

Hur många mil du kör på ett år.

Typ av bil och tillverkningsår. Vissa bilmodeller är mer stöldbegärliga än andra och/eller kostar mer att reparera.

Vilken självrisk du väljer för vagnskada. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.