Hämtar information

Grönt Kort

Grönt Kort är ett bevis på att bilen är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Bilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs. I vissa länder behöver man dock ha med sig ett Grönt Kort. Och det kan ändå vara bra att ha med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till oss.

Om ni tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan.

Det är beviset på att bilen är försäkrad. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

I dessa länder behöver du Grönt Kort
Albanien Nordmakedonien Tunisien
Azerbajdzjan Marocko Turkiet
Bosnien-Hercegovina Moldavien Ukraina
Iran Montenegro Vitryssland
Israel Ryssland

Särskilda regler i vissa länder

I Kosovo gäller inte din bilförsäkring alls eftersom Kosovo inte är medlemsstat i FN. Om du ska köra med din bil i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.