Hämtar information

Därför Volvia

Vi vet hur viktig företagsbilen är för att verksamheten ska fungera, oavsett om det gäller en enmansfirma eller en hel vagnpark. Vårt mål är att du ska få snabb och smidig skadeservice när det inträffar en skada på bilen så att du kan fokusera på kärnverksamheten. Volvias företagsförsäkring är skräddarsydd för att möjliggöra ett friktionsfritt bilägande.

Ett samarbete mellan Volvo och If Skadeförsäkring