I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Grönt Kort för företag

Grönt Kort är ett bevis på att bilen är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Bilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs. I vissa länder behöver man dock ha med sig ett Grönt Kort. 

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan.

Beställ Grönt Kort

I följande länder behöver du Grönt Kort
Albanien Azerbajdzjan Bosnien-Hercegovina
Iran
Israel Marocko
Moldavien Montenegro Nordmakedonien
Storbritannien och Nordirland Tunisien Turkiet
Ukraina

Särskilda regler i vissa länder

Viktigt att veta om Kosovo

I Kosovo gäller inte din bilförsäkring alls eftersom Kosovo inte är medlemsstat i FN. Om du ska köra med din bil i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

Viktigt att veta om Ryssland och Belarus

Grönt Kort efter 15 mars 2022

Från och med 15 mars 2022 gäller inte Grönt Kort för Ryssland eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Landskoderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är därför överkryssade på kortet. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i dessa två länder. 

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 15 mars måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) för fordonet vid gränsövergången. En gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men den gäller inte för skador på själva fordonet.

Grönt Kort utfärdat före 15 mars 2022

Grönt Kort som är utfärdat före den 15 mars 2022 gäller i Ryssland och Belarus under den giltighetstid som står på kortet. De kort som är utfärdade innan 15 mars 2022 är alltså giltiga för RUS (Ryssland) landskod BY (Belarus).

Kör vidare-försäkring 

En olycka med tjänste- eller företagsbilen behöver inte sätta stopp för semesterresan. Med vår Kör vidare-försäkring får du ersättning för hyrbil och kan fortsätta resan även om bilen måste in på verkstad eller om den blivit stulen.

Teckna Kör vidare-försäkring