I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Vad har hänt?

Vi hjälper dig att göra rätt sak i rätt ordning om du råkar ut för en skada med företagsbilen. Läs om vanliga skadehändelser och hur du går tillväga för att anmäla en skada.

Guide vid skada 

Klicka på respektive skadehändelse för att få information om hur försäkringen gäller och vad du ska göra om olyckan är framme. 

Om du under färd med bilen råkar ut för skada eller ett driftstopp betalar halvförsäkringen extra kostnader för transport av personerna i bilen, bagage och bärgning av bilen.  

Försäkring för bärgning/räddning ingår i halvförsäkringen och gäller även om du eller någon i bilen skadas under färden och resan då inte kan fortsätta. Försäkringen gäller även för tillkopplat släp. All vidare transport ska ge ske på billigaste sätt.

Vad ska du göra för att få hjälp? 

Tänk på att du måste spara kvitton på utlägg som du gör. Merkostnaderna måste vara skäliga. 

Brandskada täcks av halvförsäkringen. Den gäller för skador som uppstår vid brand, blixtnedslag, explosion eller om det blir kortslutning i elektriska kablar.  

Om du råkat ut för en brand­skada 

Du kan anmäla brandskador på webben, när som helst på dygnet, eller ringa oss på telefon 031-345 69 10. På vardagar har vi öppet mellan 08–17. 

Stöldförsäkringen ingår i halvförsäkringen. Du måste både anmäla till polisen och till oss om du fått inbrott i bilen eller om den har blivit stulen. 

Om du råkat ut för bilin­brott eller bil­stöld  

Om du haft inbrott i bilen måste du göra en polisanmälan, antingen på polisens hemsida eller genom att ringa 114 14. Det samma gäller om någon har försökt stjäla bilen.  

Efter att du har kontaktat polisen anmäler du händelsen till oss. Du kan skicka in din skadeanmälan här på webben, dygnet runt, eller ringa oss på telefon 031-345 69 10.  På vardagar har vi öppet mellan 08–17. 

Bra att känna till: 

 • Om du fått bilradion, däcken eller annan utrustning stulen måste du visa upp kvitto eller annan handling som visar var och när du köpte det som blivit stulet, och vad det kostade. 
 • Kör inte med bilen om någon har försökt stjäla den. Rattlåset kan vara skadat och då kan ratten låsa sig under körning. Låt bärga bilen till närmaste Volvoverkstad
 • Om din bil inte kommer tillrätta inom 30 dagar från att anmälan är gjord får du ersättning av oss motsvarande värdet på din stulna bil. Detta gäller om du har minst en halvförsäkring på bilen. 

Om du krockat med ett annat fordon: 

 • Om bilen har helförsäkring eller har personvagnsgaranti kan du ringa närmaste Volvoverkstad och boka tid för skadebesiktning. På de allra flesta Volvoverkstäder kan du även göra skadeanmälan direkt på plats. 
 • Är bilen i behov av bärgning? Beställ bärgning online eller ring +46 77-145 10 45.  

Maskinskadeförsäkringen gäller maskinskador, men också för många elektroniska komponenter och säkerhetssystem, som antisladd- och airbagsystem.

Om du råkar ut för motor­haveri, elfel eller annan maskin­skada 

Maskinskadeförsäkringen ingår i halvförsäkringen och gäller för din bil om den är yngre än 8 år. Försäkringen gäller upp till 15 000 mil eller till dess att bilen är 8 år gammal räknat från första registreringsdagen. När en av gränserna uppnåtts upphör försäkringen att gälla. 

Villkor för maskinskadeförsäkring.

Om ett okänt fordon kört på din bil när den stått parkerad är det en parkeringsskada. Trafikförsäkringsföreningen kan ersätta sådana skador. Du anmäler skadan till oss så tar vi hand om det.

Om lacken blivit repad av en kundvagn, cykel eller att bilen blivit utsatt för skadegörelse är det inte en parkeringsskada. Sådana skador ersätts av helförsäkringen eller personvagnsgarantin.

Om du har råkat ut för en parkerings­skada 

 • Gör en polisanmälan på polisens hemsida. 
 • Ring närmaste Volvoverkstad och boka tid för skadebesiktning. På de allra flesta verkstäder kan du även göra skadeanmälan direkt på plats. 
 • Du kan även göra din skadeanmälan direkt på webben. Vi hör av oss med besked inom 24 timmar. 

Trafikförsäkringen täcker de skador förare och passagerare i den egna bilen får vid en trafikolycka. Trafikförsäkringen gäller även om föraren orsakar skador på personer utanför bilen. 

Du behöver inte anmäla personskador separat, men du måste tala om för oss om det finns skadade personer när du anmäler en trafikolycka. 

När vi fått din anmälan om personskada blir du kontaktad av vår personskadeavdelning. 

Information om hur vi hanterar person­skador: 

Som singelolycka räknas alla typer av bilolyckor där ingen annan bil varit inblandad. Det kan vara att du repat bilen i ett garage, kört av vägen eller in i en lyktstolpe eller att någon har utsatt din bil för skadegörelse.

Har du råkat ut för en singel­olycka

Du kan anmäla det som hänt till oss på tre sätt. Välj det som passar dig bäst. 

 • Ring närmaste Volvoverkstad och beställ tid för skadebesiktning. Du kan göra din skadeanmälan direkt hos verkstaden. Hos många verkstäder finns utbildad personal som hand om hela ärendet. Du behöver bara vara i kontakt med verkstaden. 
 • Du kan även anmäla skadan här på webben när som helst på dygnet. 
 • Vill du hellre prata med oss - ring på telefon 031-345 69 10. På vardagar har vi öppet mellan 08–17. 

Har din bil blivit utsatt för skade­görelse 

Om du har helförsäkring eller personvagnsgaranti ersätter vi skadorna på bilen. Har du råkat ut för skadegörelse måste du göra en polisanmälan. Efter du gjort det anmäler du det till oss. 

Skador som inträffar utomlands hanteras av en särskild grupp hos oss. Vi tar hand om all kontakt med utländska försäkringsbolag. 

Kontakta oss om du behöver hjälp

Ring +46-31-345 69 30. På helger och vardagar efter klockan 17.00 ring till vår skadejour +46 31 345 69 60.

Mejla Utlandsskador

Skriv ut skadeanmälan: 

Om din bil skadas utomlands 

Några goda råd om du kolliderar med ett annat fordon utomlands: 

 • Fyll i framsidan på skadeanmälan tillsammans med motparten om ni har möjlighet. 
 • Fyll i anmälans baksida själv. 
 • Anteckna alltid motpartens registreringsnummer. Ta gärna motpartens namn, adress, uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer. 
 • Ta uppgifter om eventuella vittnen. 
 • Underteckna anmälans framsida tillsammans med motparten. OBS! Underteckna inte dokument eller handlingar som du inte förstår. 
 • Skriv inte på framsidan på skadeanmälan om ni inte är överens om händelseförloppet. 
 • Gör en skiss av olycksplatsen. 
 • Om polis anlänt till platsen, be om en kopia av polisrapporten. 
 • Ta – om möjligt – foton av platsen och skadorna på bilarna. 

Vid inbrott eller bil­stöld utomlands 

 1. Anmäl händelsen till polisen i det land där du befinner dig. 
 2. När du är hemma i Sverige igen polisanmäler du händelsen till svensk polis och skickar in skadeanmälan till oss.   

Har du fått stenskott, sprickor eller andra skador på bilrutan får du ersättning för att laga det om bilen är minst halvförsäkrad.  

Lagar du rutan hos en auktoriserad Volvoverkstad betalar du bara 100 kronor i självrisk. Normal självrisk är 200 kronor. En stor fördel med att låta en auktoriserad Volvoverkstad göra jobbet är att de kan säkerställa att bilens säkerhetssystem fungerar som de ska efter en skada. 

Laga alltid stenskott så snabbt som möjligt för att undvika stora sprickor i vindrutan. 

Vid glas­skada 

Skicka in foton på glasskadan i appen för en första skadebedömning eller vänd dig direkt till närmaste Volvoverkstad. Du kan även ringa oss på 031-345 69 10 om du har frågor om glasskador. 

Om du krockat med ett djur och fått skador på bilen anmäler du det till oss. Beroende på vilket djur du krockat med måste du även anmäla olyckan polisen.  

Om du har råkat köra på ett djur 

 • Har du krockat med en björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn måste du göra en polisanmälan
 • Har du kört på ett tamdjur eller en ren ska du anmäla det till djurägaren eller polis. 
 • Oavsett vilket slags djur du kört på måste du markera platsen där djuret blev påkört. Om du inte märker ut platsen och anmäler till polisen, så riskerar du att få böter. 
 • Ring närmaste Volvoverkstad och boka tid för skadebesiktning. På de allra flesta verkstäder kan du även göra skadeanmälan direkt på plats. 
 • Fick du skador på bilen eller om du själv skadades anmäler du det till oss. Gör skadeanmälan direkt på webben eller ring oss på telefon 031-345 69 10

viltolycka.se hittar du fler tips om vad du ska tänka på. Där kan du även se vilka vägsträckor som är mest drabbade.  

Smidig fotobesiktning i vår app

Som Volviakund behöver du inte åka till verkstaden för att visa upp en skada på bilen och få den besiktigad. I vår app kan föraren ta bilder på skadan och skicka direkt till vald verkstad för bedömning.
Google play buttonApple store button
Smartphone som visar Volvia-appen