Hämtar information

När din bil fått maskinskada

Maskinskadeförsäkringen gäller maskinskador, men också för många elektroniska komponenter och säkerhetssystem, som antisladd- och airbagsystem.​

Om du råkar ut för motorhaveri, elfel eller annan maskinskada

  • Kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstad och låt dem undersöka felet.
  • Verkstaden tar kontakt med oss och sedan återkommer de med besked till dig.
  • Om du behöver bärgning av bilen ringer 020-555 566.
  • Ring oss om du har frågor på telefon 031-345 69 10.

Maskinskadeförsäkringen ingår i halvförsäkringen och gäller för din bil om den är yngre än 8 år. Försäkringen gäller upp till 15 000 mil eller till dess att bilen är 8 år gammal räknat från första registreringsdagen. När en av gränserna uppnåtts upphör försäkringen att gälla.

Läs villkoren för maskinskadeförsäkring.

Ett samarbete mellan Volvo och If Skadeförsäkring