Egendoms- och ansvars­försäkring

Förutom att försäkra fordonet behöver du även ha försäkring för åkeriet. Det kan gälla godset du transporterar, garaget eller om kunder skulle skadas vid besök i era lokaler. Vi hjälper dig med att hitta rätt lösning.​

Virkeslastare lastar timmerbil i skymningen.

Försäkringens innehåll

  • Rättsskyddsförsäkring – ersätter bland annat rättegångskostnader vid tvister med motparter inom EES-området.
  • Egendomsförsäkring – ersätter brand, inbrott, vatten och skadegörelse av egendom som omfattas av försäkringen.
  • Oljeskadeförsäkring – ersätter oberäknat läckage från er cistern/farmartank, som drabbar försäkringstagarens egendom. Som egendom räknas även mark, vattentäkt, sjö eller annat vattenområde.

Tilläggs­försäkringar

  • Avbrottsförsäkring – en tilläggsförsäkring som ger ersättning om företagets intäkter minskar på grund av en skada som är ersättningsbar enligt villkoren för Egendomsförsäkringen eller försäkringen för manskapsvagn. Gäller i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
  • Transportöransvar – gäller för skador på gods som transporteras mot betalning. Försäkringen gäller bara för skador som inträffat i samband med transport av gods med en försäkrad bil och eventuellt tillkopplat släp. Transportöransvar gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För CMR-transporter kan försäkringen utökas till att gälla inom hela Gröna Kort-området.
  • Bulkansvar – gäller om företaget blir skadeståndsskyldigt vid bulktransport, inklusive lastning och lossning, med fordonet och tillkopplat släp. Försäkringen gäller för den skada mottagaren av godset drabbas av genom kontamination. Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser gäller vid dessa skador.
  • Sjukvårdsförsäkring – tack vare att Volvia är en del av If Skadeförsäkring kan du teckna en riktigt bra sjukvårdsförsäkring för dig och dina anställda. Garanterad behandling och operation inom 14 dagar. Få offert på sjukvårdsförsäkring för företag.

Försäkra åkeriet

Kontakta oss för prisförslag och för att teckna egendom- och ansvars­försäkring.

Teckna försäkring