Försäkringar för lastbil och släp

Krock, dikeskörning och skadegörelse. När lastbilen är ett arbetsredskap finns det mycket som inte får hända. Om olyckan är framme är vårt mål att lastbilen så snabbt som möjligt ska vara tillbaka på vägen. Därför har vi fokuserat på snabb och smidig skadehantering och erbjuder en generös avbrottsförsäkring.

Volvo FH16 lastbil med släp.

Vi försäkrar alla dina lastbilar oavsett om det är en Volvo eller inte. Lastbilsförsäkringen består av tre olika delar; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du kan även komplettera försäkringen med tilläggsförsäkringar för extra trygghet.

  • Trafikförsäkring - ersätter personskador och skador på annans egendom.
  • Halvförsäkring - ersätter brand, stöld, glasskada, bärgning, rättegångskostnader.
  • Helförsäkring - ersätter skador på ditt eget fordon, även om du orsakat dem själv. Helförsäkringen ersätter även skadegörelse av tredje man.
Släpförsäkringen består endast av halv- och helförsäkring.

Lastbilar som levererats efter 1 juni 2019 omfattas av krav i SBF127 för transport eller hantering av lättantändligt fibröst material.

Ingår i vår hel- eller halvförsäkring

  • Förarens lösöre - ersätter förarens personliga tillhörigheter om de skadas under färd med fordonet. 
  • Försäkring vid rån - ersätter föraren för förluster och skador som uppstår vid rån eller överfall i samband med transport. 
  • Försäkring vid kris - förare som råkat ut för en svår trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp med att bearbeta händelsen.

Våra tilläggsförsäkringar

  • Avställningsförsäkring - innehåller brandförsäkring, stöldförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Företaget får även ersättning om lastbilen utsätts för skadegörelse. Avställningsförsäkringen gäller bara för fordon som befinner sig i Sverige.
  • Avbrottsförsäkring - ger rätt till ersättning i högst 60 dagar när fordonet inte kan användas på grund av stöld, brand, kollision eller dikeskörning. Vi kan erbjuda dig en hyrbil eller dagsersättning. Hur stor den ekonomiska ersättningen blir beror på lastbilens ålder, vikt och körsträcka.
  • Växelflaksförsäkring - för dig som har ett växelflak. Försäkringen gäller för stöld, brand och skadegörelse.

Låneskulds­försäkring

När fordonet finansieras av vår partner Volvofinans som är en del av Ziklo Bank och helförsäkras i Volvia ingår Låneskuldsförsäkring per automatik utan extra kostnad. Försäkringen ersätter skillnaden mellan marknadsvärdet vid skadetillfället och resterande låneskuld hos Volvofinans. Den gäller i det fall fordonet ska lösas in av försäkringsgivaren på grund av försäkringsskada.

Försäkringen gäller för fordon som är högst 24 månader gammalt räknat från första registreringsdatum.

Försäkra lastbil och släp

Vill du veta vad det skulle kosta att försäkra din lastbil eller ditt släp hos oss? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Teckna försäkring