Grönt Kort för lastbilar

Grönt Kort är ett bevis på att lastbilen är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Volvo FH lastbil kör på väg längs med hav oc berg

Lastbilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs men i vissa länder behöver du ha med dig ett Grönt Kort. Det är dessutom bra om du tar med dig försäkringsbrev, eller annat dokument, med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till oss.

Om lastbilen drar släp gäller lastbilens trafikförsäkring även för släpet.

 

I följande länder behöver du Grönt Kort
Albanien Azerbajdzjan Bosnien-Hercegovina
Israel Marocko Moldavien
Montenegro Nord­makedonien Storbritannien och Nordirland
Tunisien Turkiet Ukraina

Beställ Grönt Kort

Ring oss 031-345 64 00 eller skriv ett meddelande för att beställa Grönt Kort för de lastbilar som du brukar köra utomlands.