Förebygg skador

Även om du har försäkrat dina lastbilar, annan egendom och personalen, så är det bra om skador kan undvikas. Här får du några tips från oss om hur du kan undvika skador.

Lastbilschaufför tittar ut genom sidorutan.

Förhindra bränder i lastbilen

Rutinmässigt fordonsunderhåll och kontroller gör det möjligt för dig att tidigt upptäcka fel och brister som kan orsaka en brand. Det kan till exempel vara att du innan körning med lastbilen kontrollerar:

 • att inga vätskor läcker under fordonet
 • att ingen olja tränger ut från ljuddämparen
 • att avgasröret är fritt från skräp

Lasta säkert

Rätt lastning och lastsäkring är avgörande för en säker transport.

 • Välj rätt fordonstyp för det aktuella godset.
 • Använd rätt lastningsutrustning och metod.
 • Tänk på antal och typ av spännband, kedjor etc. samt palltyp.
 • Kontrollera regelbundet under färden att lasten inte förskjutits eller riskerar att skadas på annat sätt.
 • Temperaturreglerade transporter ska med jämna intervaller kontrolleras så att rätt temperatur hålls från lastning till lossning.

Skydda dig med larm

Risken att utsättas för rån eller stöld av lasten är stor när nattparkering sker på obevakade parkeringsplatser. Dessvärre finns alldeles för få bevakade parkeringar i Sverige och många förare tvingas därför använda platser som inte är inhägnade, upplysta och larmade.

 • Larm som indikerar att sövande gas sprutats in i förarhytten kan vara en trygghet.

Stoppa eller spåra tjuven

Spårningssystem hindrar inte stöld, men kan medverka till att last och fordon kommer tillrätta. Idag finns även möjlighet att märka och spåra diesel som stulits ur fordon eller cistern.

 • Olika typer av lås hindrar stöld av släpvagnar, bränsle eller hela fordon.
 • Nycklar kan skyddas i särskilda nyckelskåp.

Råkat ut för en skada?

Vi har gjort det enkelt för dig om du skulle råka ut för en skada. Är bilen körbar? Åk direkt till din verkstad. Kan du inte köra bilen? Ring 031-345 66 00 så hjälper vi dig. 

Du kan givetvis anmäla skadan här på hemsidan också.