Vårt integritetsmeddelande och dina personuppgifter

Du anförtror oss med mycket information när du köper eller använder våra försäkringar, eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi tar detta ansvar på största allvar och hanterar dina personuppgifter med sekretess och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter.

Denna information upprättades 26 februari 2018 och uppdaterades senast 12 april 2024.