Hämtar information

Grönt Kort för lastbilar

Grönt Kort är ett bevis på att lastbilen är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Lastbilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs men i vissa länder behöver du ha med dig ett Grönt Kort. Det är dessutom bra om du tar med dig försäkringsbrev, eller annat dokument, med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till oss.

Om lastbilen drar släp gäller lastbilens trafikförsäkring även för släpet.

Ring oss 031-345 64 00 eller skriv ett meddelande och beställ Grönt Kort för de lastbilar som du brukar köra utomlands.

I dessa länder behöver du Grönt Kort
Albanien Israel Ryssland
Azerbajdzjan Marocko Storbritannien och Nordirland
Belarus Moldavien Tunisien
Bosnien-Hercegovina Montenegro Turkiet
Iran Nordmakedonien Ukraina

Ett samarbete mellan Volvo och If Skadeförsäkring