Parkeringsskada

Om ett okänt fordon kört på din bil när den stått parkerad är det en parkeringsskada. Trafikförsäkringsföreningen kan ersätta sådana skador. Du anmäler skadan till oss så tar vi hand om det. 

Om lacken blivit repad av en kundvagn, cykel eller att bilen blivit utsatt för skadegörelse är det inte en parkeringsskada. Sådana skador ersätts av helförsäkringen eller vagnskadegarantin.

När du har fått en parkeringsskada

  • Gör en polisanmälan. Det kan du göra på telefon 114 14.
  • Ring närmaste Volvoverkstad och boka tid för skadebesiktning. På de allra flesta verkstäder kan du även göra skadeanmälan direkt på plats.
  • Du kan även göra din skadeanmälan direkt på webben. Vi hör av oss med besked inom 24 timmar.

Anmäl skada

Du kan med fördel anmäla skadan till oss här. Vi kontaktar dig när vi fått din anmälan. På vardagar får du besked samma dag.

Gå vidare

Ersättning för parkeringsskada

Om skadan på bilen räknas som parkeringsskada betalar Trafikförsäkringsföreningen reparationen. Du betalar självrisken, som är 5 procent av årets prisbasbelopp. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor.
Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada, eller om bilen har fått andra skador när den stått parkerad, ersätts du genom helförsäkringen eller vagnskadegarantin. Du betalar den självrisk som gäller i de fallen.

Vad räknas som parkeringsskada?

Det är Trafikskadelagen som avgör om du har råkat ut för en parkeringsskada. Skadan och olyckstillfället måste uppfylla vissa kriterier:
  • Skadans utseende måste tyda på att det är ett annat fordon som har kört på din bil. 
  • Du ska beskriva var bilen stod parkerad, när den stod parkerad och hur den var parkerad (Exempel: I en p-ruta, med fronten vänd inåt, längs med en trottoarkant). 
  • Du måste polisanmäla händelsen. 
  • Du behöver vittne, t.ex en passagerare, som såg att din bil blev påkörd av ett annat fordon. 
Alternativt behöver du ett vittne, t.ex en passagerare som intygar att:
  • Bilen var oskadd när den parkerades och skadad när du hämtade den.   
  • Det fanns hjulspår på platsen, eller glassplitter/bildelar som visar att din bil skadades på platsen. Det räcker alltså inte enbart med dina egna uppgifter. De måste stödjas av ett vittne.

Vad räknas inte som parkeringsskada?

Skador orsakade av exempelvis kundvagn och cykel är inte parkeringsskador. En kollision mellan två fordon på en parkeringsplats räknas inte som en parkeringsskada. Sådana skador ersätts genom helförsäkringen.

Trafikförsäkringsföreningens information om parkeringsskada.