Skada som inträffat utomlands

Skador som inträffar utomlands hanteras av en särskild grupp hos oss på Volvia. Vi tar hand om all kontakt med utländska försäkringsbolag.

Har du Trygghetspaket kan du få hjälp med en hyrbil om din bil inte kan repareras inom tre dagar.

Ring +46 31 345 69 30 eller mejla till Utlandsskador  om du behöver hjälp. På helger och vardagar efter klockan 17.00 ringer du vår skadejour på telefon +46 31 345 69 60.

Ladda ner skadeanmälan

skada utomlands

Om din bil skadas utomlands 

Några goda råd om du kolliderar med ett annat fordon utomlands:

 • Fyll i framsidan på skadeanmälan med motparten (om möjlighet finns).
 • Fyll i baksidan av anmälningsblanketten själv.
 • Anteckna alltid motpartens registreringsnummer. Ta gärna motpartens namn, adress, uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer.
 • Ta uppgifter om eventuella vittnen.
 • Underteckna framsidan av anmälan tillsammans med motparten om ni är överens om händelseförloppet. Underteckna inte dokument eller handlingar som du inte förstår.
 • Gör en skiss av olycksplatsen.
 • Om polis anlänt till platsen, be om en kopia av polisrapporten.
 • Ta – om möjligt – foton av platsen och skadorna på bilarna.

Vid inbrott i bilen utomlands

 • Anmäl inbrottet till polisen på orten där brottet inträffade.
 • När du kommer till Sverige: Skicka polis- och skadeanmälan till Volvia.

Vid stöld av bilen utomlands

 • Anmäl stölden till polisen på skadeorten.
 • Anmäl stölden till svensk polis så snart du kan.
 • När du anlänt till Sverige ska du också skicka polis- och skadeanmälan till oss.