Grönt Kort - ett försäkringsbevis

Grönt Kort är ett bevis på att bilen är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Bilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs. I vissa länder behöver man dock ha med sig ett Grönt Kort. Och det kan vara bra att ha med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till Volvia Försäkringar.

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

Beställ Grönt Kort i god tid innan resan. Om du ska resa inom sju dagar får du ringa till oss, annars går det bra att beställa här på webben.  

Hämtar information

Beställning av Grönt Kort

Personnummer

Fyll i försäkringstagarens personnummer.

När ska du resa från Sverige?

Fyll i datumet för avresan från Sverige. Ring oss på telefon 031-345 67 00 om du ska åka inom 7 dagar.

När ska du komma hem?

Datumet för hemkomst till Sverige. Lägg gärna till några extra dagar i fall det uppstår förseningar på resan.

I Kosovo gäller särskilda regler

För närvarande gäller inte Grönt Kort för Kosovo eftersom landet inte är medlemsstat i FN. Din svenska bilförsäkring gäller inte i Kosovo. Det innebär att du inte har någon försäkring som gäller i fall din bil blir stulen eller skadad. Om du ska köra med din bil i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.
 
I dessa länder behöver du Grönt Kort

Albanien

Azerbajdzjan

Bosnien-Hercegovina

Iran

Israel

Makedonien

Marocko

Moldavien

Montenegro

Ryssland

Tunisien

Turkiet

Ukraina

Vitryssland