Vi arbetar för en bättre miljö

För oss på Volvia är det viktigt alltid ta hänsyn till hur vi påverkar miljön. Det gäller lika mycket hur vi arbetar på våra kontor som hur skador hanteras ute på verkstäderna.

Alla förbättringar vi kan göra är viktiga och bidrar till en bättre miljö och en hållbar utveckling. Det får också direkta resultat som bättre arbetsprocesser och lägre skadekostnader.

Volvia arbetar med att förbättra miljön.

Miljöpåverkan vid reparationer

Vi har ett unikt samarbete med Volvo runt miljö- och säkerhetsfrågor. Syftet är att skapa allt bättre och säkrare fordon.

  • Minsta möjliga miljöpåverkan utan kompromisser med kvalitet och trafiksäkerhet.
  • Reparationer ska utföras enligt Volvos krav och anvisningar.
  • Begagnade originaldelar och övriga kasserade delar återvinns. 
  • Hyrbilar ska leva upp till våra miljökrav.
  • Skadade vindrutor ska repareras när det är möjligt.

Vår miljöpolicy

Vi ska dagligen aktivt arbeta för en bättre miljö. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa möjliga miljömässiga lösningen för oss, våra kunder samt våra leverantörer och partners.

  • Genom att ge riktlinjer och stöd ska vi alltid ge våra medarbetare möjlighet att agera på ett miljövänligt sätt.
  • Vi utvecklar produkter, processer och skadeförebyggande tjänster för att hjälpa våra kunder att agera mer miljövänligt.
  • Vi uppmuntrar och stöder leverantörer och partners i deras ansträngningar att arbeta på ett mer miljövänligt sätt.
  • Vi ska alltid informera om miljörisker och ta aktiv del i den allmänna klimatdebatten.