Bilförsäkring för Volvo

Ny, nästan ny eller bättre begagnad – det finns en Volvo för alla och en bilförsäkring som passar dina behov. Vi guidar dig i valet av försäkring.

Hämtar information

Räkna och köp

Personnummer

Vi ber om personnummer eller för att kunna erbjuda rätt pris på försäkringen.
De flesta Volvoägare försäkrar bilen hos oss, 95 % av dem stannar år efter år.

Detta ingår i Trafikförsäkring:

 • Trafik
 • Brand
 • Stöld
 • Glas
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Maskin
 • Vagnskada

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Trygghets­paket
 • Trygghetspaket Plus
 • Djurkollision
 • Volvia Care
 • Assistans­försäkring

Passar dig som:

har en bil vars värde är lika högt som vagnskadesjälvrisken. Försäkringen täcker bara skador på personer och annan persons egendom.

Detta ingår i Halvförsäkring:

 • Trafik
 • Brand
 • Stöld
 • Glas
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Maskin
 • Vagnskada

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Trygghets­paket
 • Trygghetspaket Plus
 • Djurkollision
 • Volvia Care
 • Assistans­försäkring

Passar dig som:

har ny bil med gällande personvagnsgaranti (vagnskadegaranti).

Detta ingår i Helförsäkring:

 • Trafik
 • Brand
 • Stöld
 • Glas
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Maskin
 • Vagnskada

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Trygghets­paket
 • Trygghetspaket Plus
 • Djurkollision
 • Volvia Care
 • Assistans­försäkring

Passar dig som:

har en bil som är äldre än tre år. Försäkringen gäller för plåt- och lackskador.

Detta ingår i Nice Price Försäkring:

 • Trafik
 • Brand
 • Stöld
 • Glas
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Maskin
 • Vagnskada

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Trygghets­paket
 • Trygghetspaket Plus
 • Djurkollision
 • Volvia Care
 • Assistans­försäkring

Passar dig som:

har en Volvo som är 8 år eller äldre. Du får en helförsäkring med 50 % rabatt på vagnskadeförsäkringen.

Trafikförsäkring

Detta ingår i Trafikförsäkring:

 • Trafik
 • Brand
 • Stöld
 • Glas
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Maskin
 • Vagnskada

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Trygghets­paket
 • Trygghetspaket Plus
 • Djurkollision
 • Volvia Care
 • Assistans­försäkring

Passar dig som:

har en bil vars värde är lika högt som vagnskadesjälvrisken. Försäkringen täcker bara skador på personer och annan persons egendom.

Halvförsäkring

Detta ingår i Halvförsäkring:

 • Trafik
 • Brand
 • Stöld
 • Glas
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Maskin
 • Vagnskada

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Trygghets­paket
 • Trygghetspaket Plus
 • Djurkollision
 • Volvia Care
 • Assistans­försäkring

Passar dig som:

har ny bil med gällande personvagnsgaranti (vagnskadegaranti).

Helförsäkring

Detta ingår i Helförsäkring:

 • Trafik
 • Brand
 • Stöld
 • Glas
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Maskin
 • Vagnskada

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Trygghets­paket
 • Trygghetspaket Plus
 • Djurkollision
 • Volvia Care
 • Assistans­försäkring

Passar dig som:

har en bil som är äldre än tre år. Försäkringen gäller för plåt- och lackskador.

Nice Price Försäkring

Detta ingår i Nice Price Försäkring:

 • Trafik
 • Brand
 • Stöld
 • Glas
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Maskin
 • Vagnskada

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Trygghets­paket
 • Trygghetspaket Plus
 • Djurkollision
 • Volvia Care
 • Assistans­försäkring

Passar dig som:

har en Volvo som är 8 år eller äldre. Du får en helförsäkring med 50 % rabatt på vagnskadeförsäkringen.

Tilläggs­försäk­ringar

Trygghets­paket

Inne­håller hyrbil, sänkt vagn­­skade­­­själv­risk vid skade­görelse, nyckelförsäkring och 0 kr i själv­­risk vid djur­­kollision.

Läs mer

Trygghetspaket Plus

Innehåller förutom Trygghetspaket även 3000 kr lägre självrisk för skador som ersätts via Personvagnsgarantin.

Läs mer

Djurkollision

0 kr i vagnskade­­självrisk vid djur­­kollision. Ingår i Trygghets­­paketet, men kan även köpas separat.

Läs mer

Volvia Care

Ger dig snabbare tillgång till specialist­vård och rehabilitering  efter en olyckas akuta fas.

Läs mer

Assistans­försäkring

För dig som snabbt vill ha hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.

Läs mer

Självrisker

Förutom priset och innehållet i bilförsäkringen är självrisken en viktig del i bilförsäkringen. Här hittar du våra självrisker. De gäller för bilförsäkringar som köps från och med 1 januari 2015. Har du redan en försäkring hos oss står de självrisker som gäller för dig i ditt försäkringsbrev.

Våra självrisker