Assistansförsäkring

Maskinhaveri. Elfel. Punktering. Bensinstopp eller slut på annat drivmedel. Med Assistansförsäkringen får du hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.

Assistansförsäkring upp till 15 år

Det oväntade som händer kan också vara att du tappar bort bilnyckeln, bryter av den eller låser in den i bilen. Oavsett dignitet ser vi till att du får hjälp där du befinner dig. Assistansförsäkringen kan tecknas för bilar upp till 15 år. 

Assistans som en del av servicen

Bilar som är mellan 6-10 år och servade hos en Volvo-auktoriserad verkstad får assistansförsäkringen Volvo Assistans som en del av servicen. Så länge bilen är yngre än 11 år och servad hos en auktoriserad Volvoverkstad behöver du alltså ingen separat assistansförsäkring. När bilen är 11 år upp till 15 år behöver du köpa den separata assistansförsäkringen direkt av oss.

Volvo Assistans

Volvo Assistans ingår som en del av servicen om du servar din bil på en verkstad som är auktoriserad av Volvo och du betalar inget extra för den. Volvo Assistans gäller i 12 månader och förnyas automatiskt när du servar bilen. Den förnyas vid varje service fram tills att din Volvo blir 10 år. Vill du ha assistansförsäkring efter 10 år kontaktar du oss på Volvia så hjälper vi dig med det.  
Läs mer om Volvo Assistans på Volvos hemsida.