Halvförsäkring

Halvförsäkring är en bilförsäkring som innehåller flera olika delar och ger ersättning för skador på bilen som föraren inte är ansvarig för.​

Halvförsäkringen är till för dig som har en ny bil med gällande vagnskadegaranti. Om du har en äldre bil där bilens värde kan vara självrisk vid eventuell totalskada, så är halvförsäkring ett alternativ. Utöver trafikförsäkring gäller halvförsäkringen för:

  • Stöldskada – Någon stjäl saker från bilen eller hela bilen.
  • Brandskada – Gäller för brand, blixtnedslag och explosion.
  • Glasskada – Vid stenskott, om rutan spräcks eller krossas.
  • Maskinskada – Vid fel på elektroniken eller motorhaveri. Din maskinskadeförsäkring ersätter också följdskador. Läs om maskinskadeförsäkringens innehåll.
  • Räddning – Förare och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen.
  • Rättsskydd – Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottmål.

Maskinskadeförsäkring

Maskinskadeförsäkringen gäller tills bilen körts 15 000 mil. Köper du din Volvo hos en svensk Volvohandlare gäller maskinskadeförsäkringen upp till 17 000 mil. När bilen blir 8 år upphör maskinskadeförsäkringen att gälla även om bilen körts mindre än 15 000 respektive 17 000 mil.

En självrisk

Om du råkar ut för en skada, exempelvis inbrott i bilen, där du behöver använda både bilförsäkring och hemförsäkring, betalar du bara en självrisk när du har din Volvo försäkrad hos oss.

Hämtar information

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och egendom, som du orsakar vid krock.

Brand

Om bilen börjar brinna och vid blixtnedslag eller explosion.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott i den eller om hela bilen stjäls.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor.

Räddning

Förare och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under bilfärd.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottmål.

Maskin

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från 1:a registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 15 000 mil. Har du köpt din Volvo personbil hos en av Volvo auktoriserad svensk Volvohandlare, är gränsen 17 000 mil. Fullständig information hittar du i våra villkor

Assistans­försäkring

För dig som snabbt vill ha hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.

Volvia Care

Ger dig snabbare tillgång till specialist­vård och rehabilitering  efter en olyckas akuta fas.

Trygghets­paket

Inne­håller hyrbil, sänkt vagn­­skade­­­själv­risk vid skade­görelse, nyckelförsäkring och 0 kr i själv­­risk vid djur­­kollision.

Djurkollision

0 kr i vagnskade­­självrisk vid djur­­kollision. Ingår i Trygghets­­paketet, men kan även köpas separat.

Trygghetspaket Plus

Innehåller förutom Trygghetspaket även 3000 kr lägre självrisk för skador som ersätts via Personvagnsgarantin.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret.
Trafik 0 kr *
Brand 1 200 kr, men 0 kr om Volvon är yngre än fem år.
Glas 100 kr vid lagning av ruta på din Volvo hos Volvoverkstad, 200 kr vid lagning av ruta hos annan verkstad 1 600 kr vid byte av ruta.
Maskin Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Räddning 1 200 kr
Stöld 1 800 kr. Har du aktiverat ett godkänt larm är självrisken 0 kr om bilen stjäls. Läs i villkoren för att få detaljerad information.
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

Trygghets­paket

Hyrbil
25 % av dygns- och kilometerkostnaden

​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse

1 000 kr

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision

0 kr

​Olyckshändelse inne i bilen

1 500 kr

​Nyckelförsäkring

1 800 kr

Djurkollision

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision

0 kr

Trygghetspaket Plus

​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse

1 000 kr

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision

0 kr

​Olyckshändelse inne i bilen

1 500 kr

​Nyckelförsäkring

1 800 kr
Hyrbil
25 % av dygns- och kilometerkostnaden
* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år

Vanliga frågor om bilförsäkring

Här finner du de vanligaste frågorna och svaren om bilförsäkringen.

Vad händer om jag kör med sommardäck på vintern?

Om det är vinterväglag mellan 1 december - 31 mars krävs det att du har vinterdäck på bilen. Kör du utan vinterdäck, eller mönsterdjupet är mindre än 3 mm, får du betala­ 5 000 kr extra i vagnskadesjälvrisk.

Gäller min bilförsäkring vid övningskörning?

Bilförsäkringen gäller precis på samma sätt som när du själv kör bilen. En förutsättning för att bilförsäkringen ska gälla är att både den som övningskör och den som sitter bredvid uppfyller Transportstyrelsens krav och regler för övningskörning.

Jag vill ändra hur mycket jag kör. Hur gör jag?

Priset på din bilförsäkring baseras bland annat på antal mil du kör per år. Om du kör mer nu än tidigare behöver du kanske ändra den så kallade körsträckeklassen. Det kan du göra när som helst under året. 

Kör du mindre än beräknat justerar vi priset när din bilförsäkring ska förnyas. Då kan du stämma av om du haft en körsträckeklass som motsvarar de antal mil du kört. Har du till exempel betalat för klass 3, men bara kört så många mil som motsvarar klass 2, betalar vi tillbaka mellanskillnaden. Ring oss så hjälper vi dig med det.

Milintervallen är indelad i följande körsträckeklasser: 
     0 - 1000 mil
1001 - 1500 mil
1501 - 2000 mil
2001 - 2500 mil
över    2501 mil

Vilken försäkring ska jag välja?

Det beror på hur gammal din bil är och hur stor risk du vill ta.

Helförsäkringen gäller för hela bilen. Blir den stulen får du ersättning, glasskador betalas, du kan få hjälp med bärgning och försäkringen gäller för plåt och lackskador.

Halvförsäkringen gäller inte för plåt och lackskador. Välj halvförsäkring om din bil är yngre än 3 år. Då har du garanti som täcker skador på plåt och lack.

Halvförsäkringen fungerar även för dig som har en äldre bil med lågt värde. Är du beredd att ta kostnaden själv om bilen så skadad att den måste skrotas? Då är halvförsäkring ett alternativ.

Trafikförsäkringen gäller inte för din bil. Den gäller för förare och passagerare och andra trafikanter. Försäkringen betalar skadorna på någon annans egendom som du orsakar när du körde med bilen.

Får jag köra med en avställd bil?

Du får endast köra med bilen närmaste vägen till och från bilbesiktningen den dag du har tid för besiktning.

Vad gäller avställningsförsäkringen för?

Enkelt uttryckt kan man säga att den gäller för samma saker som halv- och helförsäkring, men inte det som ingår i omfattningen trafik. Du får alltså inte köra med bilen. Den enda gång försäkringen gäller när du kör är till och från bilbesiktningen. Under den färden gäller bilförsäkringen på samma sätt som innan du ställde av bilen. Avställningsförsäkring kallas även garageförsäkring.

Gäller den tidigare ägarens försäkring?

Nej, det gör den inte. Vid ägarbyte måste den nya ägaren se till att det finns en bilförsäkring som registreras på den nye ägaren så fort köpet är klart om man åker i väg med bilen. Den tidigare ägarens bilförsäkring upphör att gälla när ni skriver på ägarbyteshandlingarna. En del tror att man kan "låna" den tidigare ägarens försäkring tills man kommit hem. Men det är inte sant.

Vad är Trafikförsäkringsföreningen?

Det är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning till de som skadas av oförsäkrade, okända eller utländska fordon. Det är därför de tar in en avgift av bilägare som inte har en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag.