Hämtar information

Försäkringar för lastbil och släp

Krock, dikeskörning och skadegörelse. När lastbilen är ett arbetsredskap finns det mycket som inte får hända. Om olyckan är framme är vårt mål att lastbilen så snabbt som möjligt ska vara tillbaka på vägen. Därför har vi fokuserat på snabb och smidig skadehantering och erbjuder en generös avbrottsförsäkring.

lastbil-vid-lastkaj

Vi försäkrar alla dina lastbilar oavsett om det är en Volvo eller inte. När du ska köpa en lastbilsförsäkring väljer du vilken omfattning du vill ha för bilen och släpet.

  • Trafikförsäkring - ersätter personskador och skador på annans egendom.
  • Halvförsäkring - ersätter brand, stöld, glasskada, bärgning, rättegångskostnader.
  • Helförsäkring - ersätter skador på ditt eget fordon, även om du orsakad dem själv. Helförsäkringen ersätter även skadegörelse av tredje man.
Lastbilar som levererats efter 1 juni 2019 omfattas av krav i SBF127 för transport eller hantering av lättantändligt fibröst material.

I vår hel- och halvförsäkring ingår:

  • Förarens lösöre - ersätter förarens personliga tillhörigheter om de skadas under färd med fordonet. 
  • Rån - ersätter föraren för förluster och skador som uppstår vid rån eller överfall i samband med transport. 
  • Kris - förare som råkat ut för en svår trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp med att bearbeta händelsen.

Våra tilläggsförsäkringar:

  • Avställningsförsäkring - innehåller brandförsäkring, stöldförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Företaget får även ersättning om lastbilen utsätts för skadegörelse. Avställningsförsäkringen gäller bara för fordon som befinner sig i Sverige.
  • Avbrottsförsäkring - ger rätt till ersättning i högst 60 dagar när fordonet inte kan användas pga. stöld, brand, kollision eller dikeskörning. Hur stor ersättningen blir beror på lastbilens ålder, vikt och körsträcka.
  • Växelflaksförsäkring - för dig som har ett växelflak. Försäkringen gäller för stöld, brand och skadegörelse.

Låneskuldsförsäkring

När fordonet finansieras av Volvofinans Bank och helförsäkras i Volvia ingår Låneskuldsförsäkring per automatik utan extra kostnad. Försäkringen ersätter skillnaden mellan marknadsvärdet vid skadetillfället och resterande låneskuld hos Volvofinans Bank. Den gäller i det fall fordonet ska lösas in av försäkringsgivaren på grund av försäkringsskada.

Försäkringen gäller för fordon som är högst 24 månader gammalt räknat från första registreringsdatum. Du kan bara få låneskuldsförsäkring om du finansierar fordonet hos Volvofinans Bank.

Teckna lastbils­försäkring

Kontakta oss på 031-345 64 00 eller skriv ett meddelande för prisförslag.

Ett samarbete mellan Volvo och If Skadeförsäkring