Hämtar information

Nice Price - helförsäkring för bilar som är 8 år

Vi har en försäkring för din Volvo, oavsett ålder. Därför har vi Nice Price-försäkring som är en prisvärd bilförsäkring utformad för dig med en Volvo som är 8 år eller äldre räknat utifrån årsmodell. Med Nice Price får du samma trygghet som med våra andra försäkringar fast till ett lägre pris.

  • Du får 50 procent rabatt på vagnskadeförsäkringen.
  • Du har en fast självrisk för din vagnskadeförsäkring på 5 000 kronor och 1 000 kronor för trafikförsäkringen.
  • Endast 100 kr i självrisk vid reparation av stenskott i din vindruta.

Du kan komplettera Nice Price-försäkringen med våra tilläggs­försäkringar: 
Trygghetspaket, Volvia Care och Självrisk eliminering vid djurkollision.

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och egendom som du orsakar vid krock. Självrisk 0 kr, men 1 000 kr för Nice Price Försäkring*. * för bilar som är äldre än 8 år.

Brand

Om bilen börjar brinna och vid blixtnedslag eller explosion. Självrisk 0 kr för bilar yngre än 5 år, för övriga 1 200 kr.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott i den eller om hela bilen stjäls. Grundsjälvrisk 1 800 kr. Se villkoret för detaljerad information.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor. Självrisk 1 600 kr vid byte av ruta, 200 kr vid reparation. Endast 100 kr vid reparation hos Volvoverkstad.

Räddning

Förare och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under bilfärd. Självrisk 1 200 kr

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottmål. Självrisk 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Vagnskada

För plåt- och lackskada som kan uppstå vid kollision, singelolycka eller skadegörelse. Självrisk 3 000 kr eller 5 000 kr. För Nice Price Försäkring* är det alltid 5 000 kr. * för bilar som är äldre än 8 år.