Hämtar information

Nice Price-försäkring

För bilar som är 8 år eller äldre.

Helförsäkring anpassad för dig som har en Volvo som är 8 år eller äldre räknat utifrån årsmodell. Med Nice Price-försäkring får du samma skydd och trygghet som med ordinarie helförsäkring men till ett lägre pris. Nice Price-försäkring har till skillnad från den ordinarie försäkringen en fast självrisk.

Köp försäkring

  • Du får 30 procent rabatt på vagnskadeförsäkringen.
  • Du har en fast självrisk för din vagnskadeförsäkring på 5 000 kronor och 1 000 kronor för trafikförsäkringen.

Du kan komplettera Nice Price-försäkringen med våra tilläggs­försäkringar: 
Trygghetspaket, Volvia Care och Självriskeliminering vid djurkollision

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Silverfärgad Volvo i fjällmiljö

Fler fördelar med att försäkra din Volvo hos oss

  • Endast 100 kr i självrisk vid reparation av stenskott på din vindruta
  • Vänd dig direkt till Volvoverkstaden vid skada
  • Originaldelsgaranti
  • Skadebesiktning i mobilen – skicka foto till verkstaden och slipp åka dit en extra gång
  • Våra tilläggsförsäkringar är förmånliga och täcker allt från krock med älg till olycka utomlands

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock. Självrisk 0 kr, men 1 000 kr för Nice Price Försäkring*. * för bilar som är äldre än 8 år.

Brand

Om bilen börjar brinna och vid blixtnedslag eller explosion. Självrisk 0 kr för bilar yngre än 5 år, för övriga 1 200 kr.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott i den eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi. Grundsjälvrisk 1 800 kr. Se villkoret för detaljerad information.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor. Självrisk 1 600 kr vid byte av ruta, 200 kr vid reparation. Endast 100 kr vid reparation hos Volvoverkstad.

Räddning

Förare och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under bilfärd. Självrisk 1 200 kr

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister. Självrisk 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Vagnskada

För plåt- och lackskada som kan uppstå vid kollision, singelolycka eller skadegörelse. Självrisk 3 000 kr eller 5 000 kr. För Nice Price Försäkring* är det alltid 5 000 kr. * för bilar som är äldre än 8 år.