Parkeringsskada

Om ett okänt fordon kört på bilen när den stått parkerad är det en parkeringsskada. Trafikförsäkringsföreningen kan ersätta sådana skador. Ni anmäler skadan till oss så tar vi hand om det.

Om lacken blivit repad av en kundvagn, cykel eller att bilen blivit utsatt för skadegörelse är det inte en parkeringsskada. Sådana skador ersätts av helförsäkringen eller vagnskadegarantin.

När ni har fått en parkeringsskada

  • Gör en polisanmälan. Det kan ni göra på telefon 114 14.
  • Ring närmaste märkesverkstad och boka tid för skadebesiktning. På de allra flesta Volvoverkstäder kan ni även göra skadeanmälan direkt på plats.
  • Gör skadeanmälan direkt på webben eller ring oss på telefon 031-345 69 10.

Anmäl skadan

Här kan ni göra er anmälan. Vi återkommer med besked. Det sker oftast samma dag.

Gå vidare

Ersättning för parkeringsskada

Om skadan på bilen räknas som parkeringsskada betalar Trafikförsäkringsföreningen reparationen. Ni betalar självrisken, som är 5 procent av årets prisbasbelopp. För 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor.
Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada, eller om bilen har fått andra skador när den stått parkerad, ersätts ni genom helförsäkringen eller vagnskadegarantin. Ni betalar den självrisk som gäller i de fallen.

Vad räknas som parkeringsskada?

Det är Trafikskadelagen som avgör om ni har råkat ut för en parkeringsskada. Skadan och olyckstillfället måste uppfylla vissa kriterier:
  • Skadans utseende måste tyda på att det är ett annat fordon som har kört på din bil. Fordonet ska dessutom vara sådant som måste vara trafikförsäkrat enligt lagen.  
  • Ni ska beskriva var bilen stod parkerad, när den stod parkerad och hur den var parkerad (Exempel: I en p-ruta, med fronten vänd inåt, längs med en trottoarkant). 
  • Ni måste polisanmäla händelsen. 
  • Ni behöver vittne, t.ex en passagerare, som såg att bilen blev påkörd av ett annat fordon. 
Alternativt behöver ni ett vittne, t.ex en passagerare som intygar att:
  • Bilen var oskadd när den parkerades och skadad när ni hämtade den.   
  • Det fanns hjulspår på platsen, eller glassplitter/bildelar som visar att bilen skadades på platsen. Det räcker alltså inte enbart med era egna uppgifter. De måste stödjas av ett vittne.

Vad räknas inte som parkeringsskada?

Skador orsakade av exempelvis kundvagn och cykel är inte parkeringsskador. En kollision mellan två fordon på en parkeringsplats räknas inte som en parkeringsskada. Sådana skador ersätts genom helförsäkringen.

Trafikförsäkringsföreningens information om parkeringsskada.